Go to www.iclicknews.com
Executive Way

"กรุงศรี ชู 3 กลยุทธ์ หนุน SMEs" "ชัย แนะลงทุนโรงพยาบาล-พลังงาน"

"กรุงศรี ชู 3 กลยุทธ์ หนุน SMEs"

สาวเก่ง "ดวงกมล" แห่งแบงก์กรุงศรีอยุธยา นำทัพทีมงาน เดินหน้า “Make Life Simple with 3P” ส่งมอบความง่าย อันเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานของกรุงศรี ผ่าน 3P เริ่มจาก Portfolio, Products และ Platform ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า SME
ดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยกับ นิตยสาร ไอคลิกแมกดอทคอม www.iclickmag.com ว่า ไฮไลท์ 1 ใน 3 กลยุทธ์ คือ แพลตฟอร์ม Platform อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง Krungsri The Living Room บริการธุรกรรมออนไลน์เต็มรูปแบบสำหรับลูกค้าธุรกิจ SME ที่รวบรวมบริการและนวัตกรรมทางการเงินต่างๆ ของกรุงศรี อาทิ Krungsri Biz Online, Krungsri Business Link, Krungsri Digital Supply Chain, E-FX Confirmation เป็นต้น มาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น คาดว่าระบบสามารถรองรับผู้เข้ามาใช้ 3-4 แสนคน ปัจจุบันมีผู้เข้ามาใช้ระบบดิจิทัล 1 แสนคน ด้านความปลอดภัยเรามีการล็อคการเข้าใช้ดับเบิ้ลล็อค เพื่อป้องกันพวกที่จะเข้ามาโจรกรรมข้อมูลของุรับรองว่าเป็นระบบที่ปลอดภัย
ส่วนทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ปีนี้ กรุงศรีพร้อมช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ SME ไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์ “Make Life Simple with 3P” ส่งมอบความง่าย อันเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานของกรุงศรี ผ่าน 3P ได้แก่ Portfolio, Products และ Platform ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า SME ให้เติบโตทันกระแส และให้การทำธุรกรรมสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าสามารถคว้าโอกาสและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของตนเอง โดยมีรายละเอียด
1. Portfolio: เจาะลึกธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย และจัดกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้สามารถนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ตามลักษณะการเติบโตของแต่ละประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งยังให้คำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและนวัตกรรมการเงินแบบครบวงจรโดยผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจเฉพาะด้าน พร้อมเชื่อมต่อเครือข่ายพันธมิตรในการนำเสนอความรู้ กฎเกณฑ์ต่างๆ ในการทำการค้าทั้งในและต่างประเทศ
2. Products: มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการและช่วยพัฒนาธุรกิจให้เติบโตทันกระแสของโลก อาทิ การให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูธุรกิจของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในระยะต่อไป ทั้งเตรียมความพร้อมในการแข่งขันที่สอดรับกับ New Normal การนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินที่ตอบรับกระแสดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย พร้อมพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการให้การสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมให้คำแนะนำและผสานความร่วมมือกับพันธมิตรในการให้ความรู้ในด้านการทำธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยในปีนี้ กรุงศรีได้จัดกิจกรรม Krungsri ESG Awards 2023 เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ากลุ่มธุรกิจเปิดรับและนำแนวทาง ESG ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
3. Platform: อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง Krungsri The Living Room บริการธุรกรรมออนไลน์เต็มรูปแบบสำหรับลูกค้าธุรกิจ SME ที่รวบรวมบริการและนวัตกรรมทางการเงินต่างๆ ของกรุงศรี อาทิ Krungsri Biz Online, Krungsri Business Link, Krungsri Digital Supply Chain, E-FX Confirmation เป็นต้น มาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น"
กรุงศรีได้ดำเนินนโยบายเพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านมาตรการเชิงรุกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเดินหน้าสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ SME ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินแบบครบวงจร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปันความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ ที่สำคัญเรายังคงเดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสในการขยายธุรกิจผ่านเครือข่าย MUFG ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผ่านมา กรุงศรีสามารถบรรลุเป้าหมายสินเชื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME โดยในปี 2565 สินเชื่อธุรกิจ SME เติบโต 5.4% และมียอดสินเชื่ออยู่ที่ 296,000 ล้านบาท ทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ในปี 2566 นี้ กรุงศรีพร้อมช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ SME ไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์ “Make Life Simple with 3P” ส่งมอบความง่าย อันเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานของกรุงศรี ผ่าน 3P ได้แก่ Portfolio, Products และ Platform ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า SME ?ให้เติบโตทันกระแส และให้การทำธุรกรรมสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าสามารถคว้าโอกาสและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของตนเอง
“ปีนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยจะกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงหรือสูงกว่าช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจ SME อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายปัจจัยท้าทายที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในช่วงการเปลี่ยนผ่าน สิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจคือ การเรียนรู้ที่จะปรับตัวและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดอยู่เสมอ ซึ่งกรุงศรีพร้อมยืนหยัดเคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทย ในการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพในการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี พฤติกรรมของผู้บริโภค และกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจ SME ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเรายังคงตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจ SME อยู่ที่ 4% สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้”
ปีที่ผ่านมากรุงศรีได้ดำเนินนโยบายเพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านมาตรการเชิงรุกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเดินหน้าสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ SME ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินแบบครบวงจร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปันความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ ที่สำคัญเรายังคงเดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสในการขยายธุรกิจผ่านเครือข่าย MUFG ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผ่านมา กรุงศรีสามารถบรรลุเป้าหมายสินเชื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME โดยในปี 2565 สินเชื่อธุรกิจ SME เติบโต 5.4% และมียอดสินเชื่ออยู่ที่ 296,000 ล้านบาท
ความท้าทายของผู้บริหารสาว ที่จะนำพาทีมงานบรรลุเป้าหมายให้ได้ในปีนี้ คงต้องจับตาดูกันต่อไป ท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขันของธุรกิจการเงิน การลงทุน ที่รุนแรงขึ้นทุกวัน
  --  
iClickNews.com