Go to www.iclicknews.com
Social-CSR

ธ.ก.ส. จับรางวัลชำระดีมีโชค ครั้งที่ 2
มอบโชคอีกกว่า 208 ล้านบาท

นายสุนัน พงศ์ประยูร ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการจัดงานออกรางวัลโครงการชำระดีมีโชค ครั้งที่ 2 ระดับภูมิภาค เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการชำระหนี้จากเดิมที่มาชำระหนี้ในช่วงใกล้ถึงกำหนดชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ให้มาชำระหนี้เป็นรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือในช่วงที่ลูกค้ามีรายได้อื่นเข้ามา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ลูกหนี้มีวินัยในการชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง สู่การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมีลูกค้าที่ชำระหนี้ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 ที่ได้รับสิทธิ์ในการลุ้นโชค จ านวน 1.63 ล้านราย รางวัลรวม 17,239 รางวัล ประกอบด้วย รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo Z edition จ านวน 21 รางวัล รถจักรยานยนต์Yamaha Finn UBS version 2023 จ านวน 45 รางวัล และบัตร Gift Voucher ธ.ก.ส. มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 63 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1,170 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 6,390 รางวัล และมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 9,550 รางวัล คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 208 ล้านบาท

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
กิจกรรม “Save Our Sea ปีที่ 2”

แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แอกซ่า ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และประเทศเกาหลีใต้ กล่าวว่า “กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น และให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในด้าน Climate Change & Biodiversity ผ่านการช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อมทะเลของประเทศไทย รวมถึงเป็นแรงขับเคลื่อน ส่งเสริม และกระตุ้นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล นอกจากนี้ กลุ่มแอกซ่ายังยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เป็น 1 ใน 5 กลยุทธ์หลักขององค์กร ในขณะที่ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งเน้นเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบาย และเป็นกลยุทธ์หลักของการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงานผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการทุกโครงการของเรา จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้แก่องค์กรต่างๆ และประชาชนให้เห็นความสำคัญกับการอนุรักษ์ และรักษาธรรมชาติ ผ่านการลงมือทำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้สมกับคำว่า เคียงข้าง คุ้มครอง พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อคงไว้ให้แก่ลูกหลานของเราในอนาคต” ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสานต่อกิจกรรม Save Our Sea อย่างต่อเนื่อง ผ่านการปล่อยเต่าตนุ กลับสู่ท้องทะเล เก็บขยะรอบชายหาด สร้างการเรียนรู้และตระหนักรู้ในการคัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกประเภท รวมถึงการจัดทำบ้านปลา เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนานาชนิด อาทิ ปลาทะเล และปลาหมึก เพื่อสร้างความสมดุลให้ท้องทะเลอันดามัน” ผู้สนใจ ติดตามกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/Hearts.in.action.volunteers หรือ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

วิริยะประกันภัย ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ
แก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

นายประสิทธิ์ สาขา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 รับมอบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้ “โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน” จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายธนเดชบดินทร์ เมธีธนานุกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนสกลนคร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ เสาไฟโซล่าเซลล์ หมุด 360 สีเหลือง Road Stud สีขาว ป้ายเตือน ต.63 เป้าสะท้อนแสงติดแบริเออร์ และเส้น Rumble strip เพื่อติดตั้งป้ายเตือนจุดเสี่ยงบริเวณทางโค้งหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายลที่มักเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นบ่อยครั้ง อันเป็นการช่วยป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ณ โค้งอุทยานแห่งชาติภูผายล ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร “โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน” บริษัทฯ ตระหนักถึงความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจและคัดเลือกจุดเสี่ยงจากทั่วประเทศ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงานจัดการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และเตรียมขยายผลโครงการฯ โดยมีกำหนดส่งมอบป้ายเตือนจุดเสี่ยงในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต จำนวน 3 จุด ในเดือนพฤษภาคมเป็นลำดับถัดไป

กรุงเทพประกันภัยทำพิธีอัญเชิญองค์ครุฑ
ขึ้นประดิษฐาน พร้อมเปิดสาขาสมุทรสาคร

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดสาขาสมุทรสาครอย่างเป็นทางการ พร้อมอัญเชิญครุฑตราตั้งขึ้นประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยนางอรุโณทัย ทองพรหม ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรสาคร และนายปริญญา มณีประเสริฐ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดสาขา ณ กรุงเทพประกันภัย สาขาสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเร็วๆนี้ www.bangkokinsurance.com/th/contact/branch

“เอไอเอ ประเทศไทย
เติบโตแข็งแกร่ง

นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ ประเทศไทย เติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา โดยสามารถสร้างสถิติใหม่ด้วยการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21 เป็น 24,857 ล้านบาท จากความสามารถของพลังตัวแทนและช่องทางพันธมิตร นอกจากนี้ เรายังเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมประกันชีวิตและสุขภาพ ด้วยส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)(1) ที่สูงที่สุดในทุกมิติ งานจัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ สุรวงศ์ เมื่อเร็วๆนี้

  --  
iClickNews.com