Go to www.iclicknews.com
Live&Travel

"ปั่นจักรยาน" ชมกรุงเก่าสุโขทัย

by BLOGGER นักเดินทาง

         

ปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ นักเดินทางขอพาผู้อ่านไปสัมผัสบรรยากาศเย็นๆ ทางภาคเหนือกันดีกว่า
สุโขทัย ราชธานีเก่าแก่ของไทยในสมัยโบราณ เป็นเมืองเก่าที่แฝงกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณีไทย ที่สืบสานต่อกันมาในยุคปัจจุบัน
เมืองสุโขทัย แม้จะเป็นเมืองที่สงบ...แต่ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวกันไม่น้อยทีเดียว ด้วยบรรยากาศเมืองที่ไม่วุ่นวาย มีแต่สีเขียวของต้นไม้ กำแพงเมืองเก่า วัดวาอาราม วังโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ล้วนมีสเน่ห์แบบพื้นเมือง
โดยเฉพาะคนที่รักธรรมชาติ ชอบใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ อาจจะลองใช้เวลาที่ว่างไปพักผ่อนหย่อนใจ ดื่มด่ำกับธรรมชาติ หลีกหนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่ ไปเดินเล่นหรือปั่นจักรยานชมกรุงเก่า หรือชมวังโบราณและอารยธรรมเก่าแก่ของชาวไทย
ถ้าใครไปเที่ยวช่วงปลายปี ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่น สุโขทัยจะมีประเพณีเก่าแก่ในช่วงเดือนสิบสอง นั่นคือ การจุดประทีปโคมไฟ นางนพมาศ
การลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีไทยๆ ที่ดำเนินสืบทอดต่อกันมาจากอดีตจวบจนปัจจุบัน
นอกจากนี้สุโขทัย ยังโด่งดังในเรื่องของงานหัตถกรรม การทำทองโบราณ เครื่องประดับทอง ที่มีลวดลายเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร และสินค้า OTOP เด่นๆของที่นี่ ก็มีหลากหลายชนิด
สุโขทัย วันนี้ ยังเป็นเมืองเก่าที่มีมนต์ขลัง ให้นักเดินทางทั่วโลกแวะเวียนไปเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีไทยโบราณ อารยธรรมเก่าแก่ ที่น่าเรียนรู้...


"ปั่นจักรยาน" ชมธรรมชาติเมืองมรดกโลก
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีพื้นที่ถึง 70 ตารางกิโลเมตร และมีโบราณสถานสำคัญ เส้นทางปั่นจักรยานอาจจะเริ่มที่วัดศรีชุม ซึ่งเป็นไฮไลท์ของเมืองมรดกโลกแห่งนี้ วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปอยู่ในมณฑปชื่อว่า “พระพุทธอจนะ” ขึ้นชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์
ปั่นกันต่อไปเส้นทางตรงไป วัดพระพายหลวง รูปแบบศิลปกรรมตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของสุโขทัย จากรอบนอก เราวนปั่นเข้ามาด้านในอุทยานประวัติศาสตร์ฯ กันต่อที่ วัดตระพังเงิน ซึ่งจะมีลักษณ์เป็นเกาะมีโบสถ์ตั้งอยู่กลางน้ำ เส้นทางต่อไป คือ วัดศรีสวาย ตั้งอยู่ในกำแพงแก้ว มีพระปรางค์ 3 องค์ รูปแบบศิลปะลพบุรี วัดศรีสวาย เดิมเป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ลักษณะเป็นปรางค์สามยอดแบบขอม มีคูน้ำล้อมรอบปรางค์สามองค์ โบราณสถานนี้มีที่มาจากทรงปราสาทแบบขอม
เส้นทางต่อไป ได้แก่ วัดมหาธาตุ มีเจดีย์ประธาน วิหาร มณฑป โบสถ์ และเจดีย์ราย พระเจดีย์มหาธาตุทรงดอกบัวตูม หรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นศิลปะแบบสุโขทัยแท้ วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีพระเจดีย์ต่างๆ รวมถึง 200 องค์
นักท่องเที่ยวที่อยากมาปั่นจักรยานเที่ยว เลือกเช่าจักรยานที่ถนัดเหมาะมือได้ที่หน้าด้านของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แต่ถ้าเป็นไปได้ควรปั่นในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นๆ จะได้ไม่เหนื่อยเกินไป


  --  
iClickNews.com