Go to www.iclicknews.com
Social-CSR

ธ.ก.ส.-ดีป้า ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล เสริมแกร่งเศรษฐกิจชุมชน

ณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อให้เกษตรกรและชุมชน มีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาอาชีพ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้และเสริมศักยภาพการแข่งขัน โดยมีเกษตรกร ภาคีเครือข่าย คณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

“EXIM Index-EXIM Export Ready Credit”

รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดตัว “EXIM Index” ดัชนีประเมินทิศทางการส่งออกของไทยรายไตรมาส ชี้โอกาสและแนวทางปิดความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ พร้อมประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ย Prime Rate 5.75% ต่อปี เปิดตัว “EXIM Export Ready Credit” วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำสุด 4.5% ต่อปีใน 6 เดือนแรก ผ่อนชำระคืนภายใน 3 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้เสริมสภาพคล่องของกิจการส่งออกและที่เกี่ยวเนื่อง ภายหลัง EXIM BANK โชว์ท็อปฟอร์มอีกครั้ง! ปิดเป้าสินเชื่อปี 2565 จำนวน 156,500 ล้านบาทภายใน 7 เดือนแรก อนุมัติสินเชื่อใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี 2565 เพิ่มขึ้นกว่า 30% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรก่อนการกันสำรองเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 12.55% รองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังปี 2565 NPL Ratio อยู่ในระดับต่ำที่ 2.91% สัดส่วนการกันสำรองต่อ NPLs สูงถึง 274.67% ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้

20 เยาวชนคว้าทุนการศึกษาโครงการ "KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy"

บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประธานงาน โครงการ "KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy Season2 " โดย "กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต" คัดเลือกสุดยอดเยาวชนไทย ที่มีทักษะในกีฬาฟุตบอล เพื่อรับทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท และ สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อการฝึกซ้อมอีก 5,000 บาท เป็นการคัดเลือกโซนภาคกลาง จัดขึ้นที่สนามฝึกซ้อม YHA คลอง4 ท่ามกลางเยาวชนชาย และหญิง อายุ 13-15 ปี ร่วมทดสอบฝีเท้ากว่า 500 คน ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย 1.นาย อภิสร วันเจียม(GK) 2.ด.ช.ภคิน ณะหนองตูม 3.นาย กิติธัช พรมวิภา 4.นาย เจตนิพิฐ ป้อมภา 5.ด.ช.จิรภัทร ขุระสะ 6.ด.ช.เอกพจน์ คำนา ภาคอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์ 1.ด.ช.พรหมพิริยะ พรมบุตร 2.นาย ภูวนัย ชาญโพธิ์ 3.ด.ช.วิทวัส พร้าวไธสง4.ด.ช.พีรวิชญ์ อินทร์ธรรม 5.ด.ช.อภิรักษ์ ทองศรี ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต 1.ด.ช.ชากิร เกบุตร 2.ด.ช.ธีทัต เจริญพรภักดี 3.ด.ช.พชร แก้วแสวง ภาคกลางจังหวัดปทุมธานี 1.นาย ภัทรพงศ์ ระวังภัย 2.เสฎฐวุฒิ พลอยทรัพย์ 3.นฤพัทธ์ นรสิงห์ 4.กันตพัฒน์ สีมนตรี 5.พงศกร ศรีลาพัฒน์ 6.วีรยุทธ ทองส่งโสม www.krungthai-axa.co.th หรือ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

วิริยะประกันภัย -กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” รุ่น 378

ชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ วันแรกของการอบรม เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ “ความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัย” บรรยายโดย คุณปิยะ เพียรชนะ ผู้จัดการแผนกมาตรฐานบุคลากรสินไหมทดแทน ต่อด้วยการอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการขับรถ” “วิชากฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก” และ “ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือ และการปฐมพยาบาล” บรรยายโดย อกนิษฐ์ กาญจนหิรัญ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน กรมการขนส่งทางบก โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมมีการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) ในวันเดียวกัน ส่วนวันถัดมา เป็นการทดสอบปฏิบัติขับรถยนต์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันเวลาราชการ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการของภาครัฐ www.viriyah.co.th

BKI สร้างโอกาสให้แก่เด็กกำพร้ายากจนพิเศษ มอบทุนการศึกษากว่า 3 ล้าน

อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ขวาสุด) ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และชวาล โสภณพนิช (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI มอบทุนการศึกษา จำนวน 3,348,000 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาท) ให้แก่เด็กกำพร้ายากจนพิเศษ โดยมี ผลิพร ธัญญอนันต์ผล (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักสื่อสาธารณะ และระดมความร่วมมือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นผู้แทนรับมอบ สำหรับทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BKI ร่วมให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่ยากไร้และโครงการช่วยเหลือเด็กถูกทอดทิ้ง โดยจะนำไปมอบให้แก่เด็ก จำนวน 121 คนจาก 48 จังหวัดทั่วประเทศ ที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองเสียชีวิตหรือประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้กลับมามีโอกาสทางการศึกษา ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กรุงเทพประกันชีวิต เฉลิมฉลองครบรอบ 71 ปี

โชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุชา ภิงคารวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดแถลงข่าว ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กรุงเทพประกันชีวิต วงศ์สว่าง ประกาศเตรียมจัดงานเทศกาลดนตรี Bangkok Life Music Festival 2022 คอนเสิร์ต อัสนี -วสันต์ “รักเธอเสมอ” โอกาสพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 71 ปีแห่งการก่อตั้งบริษัท พร้อมทั้งขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ รวมถึงพลังตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีส่วนร่วมสำคัญในการสร้างประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท ซึ่งการจัดงานเทศกาลดนตรี Bangkok Life Music Festival 2022 คอนเสิร์ต อัสนี-วสันต์ “รักเธอเสมอ” จัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศสบาย ๆ ริมชายทะเลหัวหิน ตั้งแต่เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป ณ ลาน Cricket Field โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงิน 1 ล้าน สนับสนุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กฤษณ์ อัตตะสาระ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตภาค 5 และนางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายใต้โครงการ “เอไอเอ เพื่อก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ – AIA New Leg New Life” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยมีเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิขาเทียม และวิรัช พันธ์พานิช (ซ้ายสุด) รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบและให้การต้อนรับ เพื่อร่วมสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ สำหรับใช้จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตขาเทียมให้แก่ผู้พิการยากไร้ทั่วประเทศ โดยที่ผ่านมาเอไอเอ ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมฯ มอบขาเทียมให้ผู้พิการที่ต้องการขาเทียมไปแล้วกว่า 4,800 ข้าง นับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและมอบโอกาสให้ประชาชนผู้พิการได้มีโอกาสสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติ รวมถึงประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ ซึ่งเอไอเอ ประเทศไทย พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและตอบแทนสังคมไทย และสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’ ณ โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 157 จ. ระยอง

“2022 AGENCY LEADERS MID-YEAR PLAN”

บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ชวลิต ทองรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งตอกย้ำกลยุทธ์ประจำปี 2565 โดยมี ช่อฟ้า ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและบริหารลูกค้า ร่วมจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปการปรับภาพลักษณ์ให้แก่ตัวแทน โดยเสริมทัพร่วมด้วยทีมผู้บริหารระดับสูงที่มาเสริมความรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ นายบรรณยง นราสวัสดิ์ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารเรื่องการสร้างคน สร้างงาน สร้างคุณค่าแห่งชีวิต และนายทัพพ์เทพ จาตุพรพิพัฒน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กับหัวข้อ “ผ่ากระโหลกเปิดสมอง” อัดแน่นไปด้วยแนวคิดที่มีคุณภาพ เปิดวิสัยทัศน์การทำงานที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมเชิญนักพูดชื่อดังอย่าง จตุพล ชมภูนิช มาร่วมพูดสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทางตัวแทน ก่อนปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก ป๊อบ-ปองกูล และโจอี้-ภูวศิษฐ์ ณ โรงแรมเดอะไซน์ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้
  --  
iClickNews.com