Go to www.iclicknews.com
Social-CSR

"ธ.ก.ส. จับมือ สกว. หนุนงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน"

อภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. และ สกว. ในช่วงที่ผ่านมา เน้นการลงพื้นที่เพื่อไปพูดคุยและแลกเปลี่ยนกับชุมชน ในการค้นหาปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน จากนั้นนำมาสร้างเป็นเครื่องมือ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการชุมชนภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดทำคู่มือศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเกษตร การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น ซึ่งโมเดลเหล่านี้ เป็นประโยชน์และช่วยยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการภาคเกษตร (SMAEs)

KBank Private Banking Academy: Next Generation รุ่นที่ 4

ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ และจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group Head ธนาคารกสิกรไทย ร่วมเปิดหลักสูตร KBank Private Banking Academy: Next Generation 2018 รุ่นที่ 4 จำนวน 78 คน สำหรับทายาทกลุ่มลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง (High Net Worth Individuals) ของธนาคาร ได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจการเงินเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน การจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) การบริหารความเสี่ยง นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงโลก และการสร้าง Mindset ต่อการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจ (Transforming) เพื่อให้สามารถสานต่อกิจการครอบครัว หรือริเริ่มธุรกิจของตัวเองได้อย่างยั่งยืน ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน เมื่อเร็ว ๆ นี้

'ทีเอ็มบี-เชลล์-บางจาก' เปิดตัวบัตรเครดิตน้ำมัน

เสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี กล่าวว่า ทีเอ็มบี มีความตั้งใจเดินหน้าเพื่อ Make THE Difference อย่างต่อเนื่อง โดยการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้ง่ายและสะดวก เพื่อให้ลูกค้าของทีเอ็มบี ’ได้มากกว่า’ (Get MORE with TMB) ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยในครั้งนี้ ทีเอ็มบี ได้เปิดตัวบัตรเครดิตน้ำมันร่วม เชลล์ – บางจาก (Fleet Card) เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าธุรกิจสามารถใช้บัตรเครดิตน้ำมันชำระเงินแทนเงินสด สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเติมน้ำมันหรือค่าบริการอื่นๆ ได้ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ และบางจาก ครอบคลุมถึง 1,600 แห่งทั่วประเทศไทย

เคทีซี 'หนุน'มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ช่วยเหลือเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ปีที่ 5

สิรีรัตน์ คอวนิช (ซ้าย) ผู้อำนวยการ - ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตัวแทนมอบเงินบริจาค 1 ล้านบาท ให้กับ จารุวรรณ จันทร์เพ็ญ (ขวา) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารพัฒนาแหล่งทุน – มูลนิธิ สร้างรอยยิ้มประเทศไทย เพื่อสมทบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ช่วยเหลือการศัลยกรรมแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ และความผิดปกติพิการบนใบหน้าแต่กำเนิดแก่เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศไทย ณ เคทีซี อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

SME Development Bank คว้า 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น

มงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. เปิดเผยว่า นับเป็นครั้งแรกที่ธนาคารแห่งนี้ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น โดยในส่วนของรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ประเภทพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม เนื่องจากธนาคาร ยกระดับการทำงานดีขึ้นทุกด้านอย่างชัดเจนต่อเนื่อง ทั้งด้านการเงิน นับตั้งแต่ปี 2558 - 2560 มียอดปล่อยสินเชื่อรวม 98,757 ล้านบาท และยอดเบิกจ่ายสินเชื่อใหม่วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท รวม 93,995 ล้านบาท ซึ่งในปี 2560 สามารถปล่อยสินเชื่อทั้งหมดได้จำนวนทั้งสิ้น 43,269 ล้านบาท

The exquisite textiles of Siam'

อังเดร ซานิค กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจประกันสุขภาพ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้สนับสนุนหลัก ในงานนิทรรศการภูษาศิลป์ แผ่นดินสยาม โดยเป็นนิทรรศการพิเศษ ที่ร่วมกันส่งเสริม และเห็นคุณค่าของผ้าไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญกับงานศิลปะ วัฒนธรรมไทย และให้ความสำคัญกับผ้าไทยมายตลอดกว่า 10 ปี ผ่านหลากหลายโครงการโดยหนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง คือ โครงการปกกรมธรรม์ผ้าทอมือ ทั้งนี้ บริษัท กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต ถือเป็นบริษัทแรก และบริษัทเดียวในโลก ที่เปลี่ยนการใช้ปกกรมธรรม์พลาสติก เป็นปกกรมธรรม์ผ้าทอมือ ที่ผลิตจากชุมชนจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย งานจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้
  --  
iClickNews.com