Go to www.iclicknews.com
Social-CSR

“นิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาดไทย ผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด (KASIKORN X : KX) เปิดตัวการจัดงาน “นิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาดไทย ผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Digital Arts NFT : RedCross x KX” ครั้งแรก กับปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์วงการศิลปะไทยที่นำผลงานมาจัดแสดงในรูปแบบดิจิทัล (Non Fungible Token: NFT) บน Coral Platform ของ KX โดยเงินรายได้สมทบทุนโครงการ “เงินทุนฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย” จัดแสดงทั้งในรูปแบบนิทรรศการและบน NFT Innovation Wall ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ICONSIAM และจะเริ่มเปิดจองบน Coral Platform ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการจัดงาน จากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และไอคอนสยาม โดยได้รับเกียรติจากนักสะสมผลงานศิลปะและหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ร่วมงานแถลงข่าว เมื่อเร็วๆนี้

รมว. คลัง'เยี่ยมชม'ลูกค้าวิสาหกิจชุมชนลำไยพญาแก้ว น่าน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยพญาแก้ว จังหวัดน่าน ซึ่งดำเนินธุรกิจการปลูกและส่งออกลำไยจำหน่ายยังประเทศคู่ค้า โดยเน้นการนำนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตปีที่ผ่านมา สามารถจำหน่ายลำไยได้จำนวน 1,800 ตัน เป็นเงินกว่า 27 ล้านบาท นอกจากนี้กลุ่มแปลงใหญ่ลำไยพญาแก้วยังเข้าร่วมโครงการของ ธ.ก.ส. ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ ได้แก่ โครงการชุมชนอุดมสุข โครงการธนาคารต้นไม้และโครงการคาร์บอนเครดิต โดย ธ.ก.ส. เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีนายจำเริญ โพธิยอด กรรมการ ธ.ก.ส. และพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยพญาแก้ว ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เมื่อเร็วๆนี้

EXIM BANK ร่วมยินดีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายชลัช รัตนบุญนิธิ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ร่วมแสดงความยินดีกับนายเกรียงไกร เธียรนุกุล (ซ้าย) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) วาระปี 2565-2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต “ไขรหัสสุขภาพ วางแผนลงทุน เสริมสร้างความมั่งคั่ง ปี 2”

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “ไขรหัสสุขภาพ วางแผนลงทุน เสริมสร้างความมั่งคั่ง ปี 2” สำหรับพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดยในงานได้รับเกียรติจาก ชานนท์ ฉัตร์รุ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย กล่าววัตถุประสงค์และเปิดงาน ทั้งนี้ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และการลงทุนมาให้ความรู้มากมาย ในหัวข้อ “มุมมองโลกการลงทุนหลัง COVID-19” โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ และหัวข้อ “ความคุ้มครอง 4 ด้าน ของการประกันชีวิต” โดยคุณสัณห์ธนนท์ วัฒนศรีส่ง SVP - Head of Distribution Sales Development บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากคุณแมน การิน ศตายุ มอบความรู้เรื่อง “เสริมสร้างความมั่งคั่ง ด้วยศาสตร์ตัวเลข” โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ลูกค้าได้รับความสุข สนุกสนาน พร้อมสอดแทรกความรู้ที่เป็นประโยชน์ตลอดทั้งงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง และพร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป https://ktaxa.live/customer-activity-pr หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ที่ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

“วิริยะประกันภัย” ชูกลยุทธ์ Data-Driven Innovation

นายอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วิริยะประกันภัย” เปิดแผนงานปี 2565 ชูกลยุทธ์ Data-Driven Innovation เข้าใจ เข้าถึง เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าธุรกิจประกันวินาศภัยทั้งระบบต่างเจอโจทย์ที่ยากที่สุด เพราะต้องเผชิญกับอุบัติภัยใหม่ “โรคโควิด-19” ที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แต่ด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการของวิริยะประกันภัย และการพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวทันอยู่ตลอดเวลา ทำให้วิริยะประกันภัยสามารถบริหารจัดการและก้าวผ่านโจทย์ที่ท้าทายนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง

กรุงเทพประกันภัยจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 ผ่านE-AGM

นายชัย โสภณพนิช (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI พร้อมด้วยคณะกรรมการ (จากซ้ายไปขวา) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนางศรีจิตรา ประโมจนีย์ (ขวาสุด) เลขานุการบริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อเร็วๆนี้

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “Most Innovative Health Insurance Company"

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตัวแทนรับมอบรางวัล สุดยอดบริษัทประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม หรือ Most Innovative Health Insurance Company 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากเวที International Finance Awards ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติแก่องค์กรในอุตสาหกรรมการเงินที่มีการดำเนินกิจการที่โดดเด่นและมีคุณค่าต่อภาคการเงินในระดับโลก จัดโดย International Finance นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำจากประเทศอังกฤษ สะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันสุขภาพอย่างครบวงจร ตลอดจนการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ผู้เอาประกัน เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ตอบโจทย์

นิคฮิล แอดวานี 'นั่ง'ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย

กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ” หรือ “บริษัท” รหัสหลักทรัพย์: 1299) ประกาศแต่งตั้ง นิคฮิล แอดวานี ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย แทน กฤษณ์ จันทโนทก ซึ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย คนปัจจุบัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 หลังจากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ บิล ไลส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาค และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารช่องทางการขาย กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า “ผมมีความยินดีที่จะประกาศว่า คุณนิคฮิล แอดวานี จะเข้ามารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอไอเอ ประเทศไทย คนใหม่ โดยปัจจุบันคุณนิคฮิลดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ศรีลังกา ตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้การบริหารของคุณนิคฮิล เอไอเอ ศรีลังกา ประสบความสำเร็จในการสร้างความเติบโตด้านยอดขายและมีผลงานที่ดีเยี่ยมทั้งในแง่ของการสร้างมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (OPAT) และดัชนีวัดผลทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวการณ์ในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดในประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจของประเทศศรีลังกา ในการก้าวเข้ามารับตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้ คุณนิคฮิลม

เจนเนอราลี่ เอาใจสายวิ่งมาราธอน “Khaokho Marathon 2022”

“เจนเนอราลี่ พรีเซนต์ เขาค้อ มาราธอน 2022” (Generali presents Khaokho Marathon 2022) เชิญชวนเหล่านักวิ่งมาราธอนและลูกค้าเจนเนอราลี่ที่รักสุขภาพ ร่วมวิ่งพิชิตใจตัวเองกับเส้นทางสุดท้าทายของเมืองไทยที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติท่ามกลางทุ่งกังหันลม ในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ณ จอลลี่ แลนด์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการแข่งขันแบ่งระยะการวิ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Super Full Marathon 45 กิโลเมตร Super Half Marathon 24 กิโลเมตร และ Super Mini Marathon 13 กิโลเมตร สิทธิพิเศษ!!! เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ได้มอบ ‘ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม เจนเนอราลี่’* โดยมีทุนประกันชีวิต กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือทุพพลภาพถาวร เป็นวงเงิน 50,000 บาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ เป็นวงเงิน 5,000 บาทต่อคน สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่สมัครเข้าร่วมรายการก่อนวันที่ 30 เมษายนนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักวิ่งทุกท่านเข้าเส้นชัยด้วยความปลอดภัย https://www.runlah.com/events/kho22 หมายเหตุ *คุ้มครอง 1 วัน จากเวลา 0.00- 23.59 น. ของวันที่ 5 มิถุนายน 2565 รายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ให้เป็นไปตาม ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
  --  
iClickNews.com