Go to www.iclicknews.com
Special Scoop

ธุรกิจประกัน 'หนุน' บริการคุ้มครอง COVID

By iclick Team

ธุรกิจประกันเดินหน้า รุกตลาดประกันภัย covid-19 “เจนเนอราลี่” ขยายเวลาคุ้มครองไวรัสโควิด-19 ฟรี! คุ้มครองถึง 30 มิ.ย. 63 ชดเชยรายได้ 1,000 บาท/ วัน สูงสุด 15 วัน คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยภาวะโคม่าหรือกรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้ายเพิ่มเติมสูงสุด 100,000 บาท ลูกค้าเจนเนอราลี่ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านทางไลน์เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ (LINE Generali Thailand) ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มิ.ย. 63 BKI 'รุก' กรมธรรม์ 3 โรคกวนใจเพิ่มภัย COVID TQM 24 Smart Services” มั่นใจ เลือก-ซื้อ-จ่าย-เคลม-รับบริการ FWD และ เมืองไทยประกันชีวิต โดดร่วมลุยตลาดสุขภาพ
นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในประเทศและทั่วโลกในเวลานี้ แม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดในอัตราที่ลดลง เจนเนอราลี่ ยังคงยืนหยัดในการสร้างความมั่นใจและอุ่นใจพร้อมเคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิต ตามเป้าหมายการเป็น Life-time Partner บริษัทฯ จึงได้ขยายเวลาคุ้มครองไวรัส โควิด-19 ถึง 30 มิถุนายนนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ จากเดิมที่ความคุ้มครองนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เม.ย.63
สำหรับลูกค้าเจนเนอราลี่ รับสิทธิ์ขยายเวลาความคุ้มครองไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมเพียงลงทะเบียนผ่านช่องทางไลน์ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ (LINE Generali Thailand ) โดยจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันเพิ่มเติม ในกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 1,000 บาท/ วัน สูงสุด 15 วัน พร้อมคุ้มครองกรณีการเจ็บป่วยภาวะโคม่า หรือกรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมเท่ากับวงเงินทุนประกันภัยตามกรมธรรม์ที่มีอยู่ไม่เกิน 100,000 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน)*ระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย.ถึง 20 มิ.ย. 63 โดยให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63 กรณีลงทะเบียนหลังวันที่ 1 พ.ค. 63 จะเริ่มต้นคุ้มครองนับจากวันที่ได้ลงทะเบียนสำเร็จ โดยกรมธรรม์จะต้องมีสถานะมีผลบังคับอยู่กับเจนเนอราลี่และลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านช่องทางไลน์เท่านั้นจึงจะได้รับความคุ้มครอง
ลูกค้าใหม่ของเจนเนอราลี่ ซึ่งมีกรมธรรม์ที่มีผลบังคับระหว่างวันที่ 11 เม.ย. 63 – 30 มิ.ย. 63 จะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองนี้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม โดยได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับลูกค้าปัจจุบันของเจนเนอราลี่ ทั้งกรณีมีค่าชดเชยรายได้ค่ารักษาพยาบาลรายวันและกรณีเจ็บป่วยภาวะโคม่า หรือระยะสุดท้าย" นายบัณฑิต กล่าว
สำหรับสิทธิ์คุ้มครองไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมฟรี มอบให้สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ปัจจุบันและะลูกค้ารายใหม่ เฉพาะแบบประกันรายบุคคล และประกันคุ้มครองสินเชื่อประเภทกลุ่มเท่านั้น ไม่รวม กรมธรรม์ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน ประกันภัยการเดินทาง และแบบชั่วระยะเวลา
BKI 'รุก' กรมธรรม์ 3 โรคกวนใจเพิ่มภัย COVID
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบันที่ยังคงต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อที่อาจจะเพิ่มขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาต่อยอดขยายความคุ้มครองด้านการประกันภัยเพื่อดูแลลูกค้าและประชาชนให้ได้รับความ คุ้มครองอย่างครอบคลุมในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาดต่างๆ ที่มาในช่วงฤดูฝน ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19) ของโลกที่ยังไม่คลี่คลายและอาจจะกลับมาระบาดใหม่ได้อีกครั้ง ดังนั้น จึงต้องเตรียมตัวรับมือเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ซึ่งโรคที่มักจะระบาดในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคที่มียุงเป็นพาหะ เช่น ไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา เป็นต้น และโรคมือ เท้า ปากเปื่อย โดยโรคระบาดเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะไม่รุนแรงมากแต่ก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงและอาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้สำหรับคนบางกลุ่มโดยเฉพาะเด็กและผู้ ที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคเหล่านี้อาจจะต้องใช้เวลารักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2-7 วัน หรืออาจจะนานกว่า 1 สัปดาห์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การแสดงอาการ ความรุนแรง ของอาการ เป็นต้น และค่ารักษาโดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนมีค่าใช้จ่ายต่อวันค่อนข้างสูง ยิ่งสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อีกด้วย แล้ว ยิ่งต้องระมัดระวังและดูแลสุขภาพและคนใกล้ชิดให้มากขึ้นกว่าเดิม
บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแผนประกันภัยใหม่ ภายใต้ชื่อว่า 3 โรคกวนใจ เพิ่มภัยโควิด ที่ยังคงใส่ใจในรายละเอียดที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญเช่นเดิม ด้วยจุดเด่นที่สำคัญ เหมาะสมกับสถานการณ์ความเสี่ยง ได้แก่ ความคุ้มครองที่เจาะจงเฉพาะโรค ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปากเปื่อย โรคติดต่อที่มียุง เป็นพาหะ และอุ่นใจเพิ่มขึ้นด้วยความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้ความคุ้มครองตั้งแต่อายุ 6 - 70 ปีระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือน? หมดความกังวลใจ เมื่อนอนโรงพยาบาลจะได้รับเงินชดเชย ปลอบขวัญและเงินชดเชยรายวัน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ซื้อได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และไม่ต้องตรวจสุขภาพผลประโยชน์ที่จะสามารถบรรเทาค่าใช้จ่ายได้ตามเหตุการณ์จริง ด้วยจุดเด่นดังกล่าว บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี โดยคาดว่าจะมี เบี้ยประกันภัยจากการขายผ่านทุกช่องทาง อยู่ที่ 100 ล้านบาท
TQM รุกตลาด COVID-19 สุดตัว
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เปิดเผยว่า TQM มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การวางกลยุทธ์ TQM Digital โดยพัฒนาช่องทาง Real-time Chat Bot ให้ลูกค้าสามารถซื้อประกันผ่านการแชทกับระบบอัตโนมัติ หรือ Bot ได้ 24 ชั่วโมง และยังริเริ่มพัฒนาระบบ การซื้อประกันเป็นของขวัญให้ตนเองหรือคนรัก ผ่านระบบ Insurance Gifts ในแพลตฟอร์มไลน์และเว็บไซต์
ด้านดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวเสริมว่า ผู้บริโภคสามาถมั่นใจในบริการของ TQM ได้ เพราะ TQM อยู่กับคนไทยมามากกว่า 60 ปี สำหรับงานขาย TQM เป็นศูนย์รวมด้านผลิตภัณฑ์ประกันจากพันธมิตรกว่า 40 บริษัทประกันชั้นนำ มีทีมพัฒนาโปรดักท์ที่ใช้ Big Data มาวิเคราะห์ในการพัฒนาโปรดักท์ให้ลูกค้าได้เลือกหลายรูปแบบ และมีประกันแบบ Exclusive ที่ขายเฉพาะ TQM เท่านั้น ทั้งประกันรถยนต์ พ.ร.บ. ประกันโควิด ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันบ้าน ประกันชีวิต ล่าสุด TQM ได้ออกแบบโปรดักท์พิเศษ ‘ประกันไข้หวัดใหญ่และโรคที่เกิดจากยุง’ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ของโรคที่ประเทศไทยต้องเริ่มเฝ้าระวังคือ โรคไข้เลือดออกและโรคไข้หวัดใหญ่ โดยจากสถิติ เมื่อปี 2562 ไทยพบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกกว่า 1 แสนราย และโรคไข้หวัดใหญ่ กว่า 3 แสนราย ด้วยความตระหนักต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับคนไทย TQM ได้ร่วมกับบริษัทประกัน ออกแบบความคุ้มครองที่ซื้อเพียง 1 กรมธรรม์ แต่คุ้มครองถึง 2 โรคคือ โรคที่มีสาเหตุมาจากยุง ได้แก่ ไข้เลือดออก ไวรัสซิกา ไข้สมองอักเสบ เจอี ชิคุนกุนยา และไข้จับสั่น (Malaria) และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A B C เบี้ยเริ่มต้น 200 บาท คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท คลิกดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/2VjJ4IF พร้อมเปิดตัวบริการเสริม Tele Health Consult ซึ่งเป็นโบรคเกอร์ประกันเจ้าแรกของประเทศที่ให้บริการนี้ โดยเป็นบริการให้คำปรึกษาจากทีมแพทย์กว่า 400 คน ที่จะให้การวินิจฉัยอาการได้ในเบื้องต้น ทำให้ผู้รับบริการบางรายไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยในระยะแรกจะเปิดให้บริการ Tele Health Consult ผ่าน TQM 24 Smart Services กับลูกค้าที่ซื้อประกันโควิดได้ปรึกษาเรื่องโควิดฟรี และมีแคมเปญพิเศษกับลูกค้าที่ซื้อประกันสุขภาพในช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคมนี้ จะได้รับบริการปรึกษาด้านสุขภาพอื่น ๆ ฟรีเช่นกัน ลูกค้ายังสามารถเข้ามาสอบถามและซื้อประกันกับ TQM บนช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ได้ ทั้ง Facebook https://www.facebook.com/TqmBroker/ เว็บไซต์ [http://www.tqm.co.th%20และ]www.tqm.co.th และ Application TQM Beside http://onelink.to/tqmbeside หรือโทร 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง #TQM24 #TQM24Smartservices #LineTQMInsuranceBroker
เมืองไทยประกันชีวิต เพิ่ม 4 สัญญาเพิ่มเติม
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ขยายทางเลือกความคุ้มครองส่วนเพิ่มแก่ลูกค้าประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign โดยเพิ่มสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ อุบัติเหตุและโรคร้ายแรง อีก 4 ประเภทได้แก่ สัญญาเพิ่มเติมเอ็กซ์ตร้า แคร์ พลัส (Extra Care Plus) เติมเต็มความคุ้มครองสุขภาพให้มากกว่าสวัสดิการที่มี สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ สมาร์ท เฮลท์ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ เตรียมพร้อมรับมือกับโรคร้ายได้ทุกระยะ และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (P.A. Rider) จากเดิม 6 สัญญาเพิ่มเติม รวมเป็น 10 สัญญาเพิ่มเติม ครอบคลุมทุกความต้องการการดูแลสุขภาพพร้อมเติมเต็มความต้องการที่หลากหลาย บริษัทฯ ยังได้เพิ่มกองทุนรวมที่สามารถเลือกลงทุนผ่านยูนิตลิงค์ 8 กองทุน จากเดิม 35 กองทุน เป็น 43 กองทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ขยายทางเลือกการลงทุน เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกจัดพอร์ตกองทุนรวมได้หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับความเสี่ยง
สำหรับ 8 กองทุนที่เพิ่มเติมประกอบด้วย กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน -A ชนิดสะสมมูลค่า กองทุนเปิดเค แพลน 2 กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ จาก บลจ.กสิกรไทย กองทุนพรินซิเพิล โกลบอล ออพอร์ทูนิตี้ C จาก บลจ.พรินซิเพิล กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม จาก บลจ. กรุงศรี และกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity จาก บลจ. ทหารไทย ภายใต้ความกังวลเกี่ยวกับโรคภัยในปัจจุบัน ตลอดจนภาวะการลงทุนที่ผันผวน ถือเป็นความท้าทายของเมืองไทยประกันชีวิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตามแนวคิด “MTL Everyday Life Partner” ที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต เพื่อตอบโจทย์การวางแผนทางการเงินที่ดี ทั้งความคุ้มครองชีวิตผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวของลูกค้า บริษัทจึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ด้วยการคัดสรรสัญญาเพิ่มเติม และกองทุนรวมหลากหลายนโยบายจากบลจ.ชั้นนำให้ลูกค้าเลือกวางแผนทางการเงิน
FWD ลอนช์ประกันมะเร็ง เพิ่มคุ้มครอง COVID-19
“จากการเดินหน้าทำการตลาดผ่านกลยุทธ์ดิจิทัลที่ผ่านมา ประกอบกับสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้ได้เห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อประกันโควิดกับ TQM ผ่านแพลตฟอร์ม TQM Digital ‘Line Facebook และ website’ ซึ่งเป็นยอดการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่สูงมาก จึงเป็นแนวทางในการนำมาต่อยอดพัฒนางานขายและงานบริการใหม่ ‘TQM 24 Smart Services’ บน Line TQM Insurance Broker https://lin.ee/36WqybQ แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคเข้าใช้งานได้ง่ายและสะดวกที่สุดในปัจจุบันโดย TQM 24 Smart Services เป็นบริการที่ผสมผสานงานออฟไลน์กับออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยลูกค้าสามารถเลือกว่าจะแชทกับ Bot แชทกับพนักงาน หรือโทรคุย พร้อมช่องทางการชำระเงินให้ลูกค้าได้เลือกทั้งแบบเงินสดและบัตรเครดิต รวมถึงบริการหลังการขาย ทั้งเช็คกรมธรรม์ แจ้งเคลมได้ทุกประกันที่ซื้อกับ TQM ค้นหาอู่ สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้รับบริการ บริการนี้จะเข้ามาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในช่วง Social Distancing ได้อย่างเข้าใจและเข้าถึง แม้ต้องเว้นระยะห่างกัน แต่ TQM ไม่หยุดเว้นระยะการให้บริการลูกค้า”
ธุรกิจประกันภัย เจาะตลาด COVID-19 เอาใจผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพ คาดว่าปีนี้ตลาดประกันสุขภาพ แข่งกันดุ ทั้งบริการ ราคา แต่ผู้บริโภคต้องเช็ครรายละเอียดให้ชัดเจน ก่อนตัดสินใจซื้อประกัน
  --  
iClickNews.com