Go to www.iclicknews.com
Special Scoop

ธุรกิจประกัน แข่งชิงตลาด Health

By iclick Team

ธุรกิจประกันชีวิต 'รุก'หนักตลาด Health กรุงเทพประกันชีวิต 'เผย' Aging Society ไทยเติบโต คนไทยห่วงสุขภาพมากขึ้น ไทยประกันชีวิต 'ชู' แนวคิด EcoHealth Systemมุ่งส่งเสริมสุขภาพที่ดีพัฒนาสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง สูงสุดในธุรกิจถึง 108 โรค ครอบคลุมทุกระยะโรคร้าย ด้วยเบี้ยฯ เริ่มต้นแค่หลักพัน พร้อมเปิดบริการเสริมพิเศษ ความเห็นที่สองทางการแพทย์ MSO เพิ่มทางเลือกการวินิจฉัยและรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ปีนี้ตลาดประกันแข่งดุ หลายค่ายหวังชิงผู้นำตลาดสุขภาพ AZAY 'ลุย'ตลาด Healthy Living ยกระดับสังคมออนไลน์ ด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์ในไทย ผ่าน Pe2Pe Platform เพื่อชีวิตดีๆ รอบด้าน
จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุ Aging Society เติบโตรวดเร็ว ใกล้ 30 % ส่วนอัตราการเกิดของเด็กน้อยมาก นโยบายของกรุงเทพประกันชีวิตที่ต้องการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและปกป้องคุณค่าชีวิตให้กับประชาชนทุกกลุ่ม บริษัทจึงได้พัฒนาแผนคุ้มครองสุขภาพรวมถึงสัญญาเพิ่มเติมรูปแบบต่างๆ เพื่อดูแลสุขภาพของคนไทยผ่านช่องทางการขายที่หลากหลาย ประกันของเราจะครอบคลุมทุกความต้องการในการรักษาพยาบาล และไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าในยุคปัจจุบันที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัย และการรักษาพยาบาลมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมากตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
"ประกันสุขภาพของกรุงเทพประกันชีวิตยังมีจุดเด่นคือ ความหลากหลายของรูปแบบสินค้าที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง การให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกช่วงอายุ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน โรคร้ายแรง คุ้มครองรายได้กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล คุ้มครองการรักษาที่ทันสมัยและการแพทย์ทางเลือก มีโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ครอบคลุม ระบบการเคลมมีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย และรวดเร็ว ช่องทางการขายและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแบบประกันมีความหลากหลาย” ม.ล. จิรเศรษฐ กล่าว อีกทั้งมีการมอบสิทธิพิเศษและกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพให้ผู้เอาประกันได้รับบริการที่ดีที่สุด เช่น บริการตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรม BLA Happy Life Club สำหรับลูกค้าและครอบครัว รวมถึงสายด่วนสุขภาพและผู้ช่วยส่วนตัว BLA Assistance Line
"เราเชื่อมั่นว่า แผนคุ้มครองสุขภาพที่บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาจะสามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษา ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาว โดยกรุงเทพประกันชีวิตจะเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ ตัวแทน และที่ปรึกษาการเงิน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป"
ไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภายหลังจากบริษัทฯ ประกาศ Reinvent Business Model มุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี อายุที่ยืนยาว และความมั่งคั่งในยามเกษียณให้กับคนไทย ผ่านการสร้าง EcoHealth System เชื่อมโยงระบบการดูแลสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การร่วมกับพันธมิตรด้านสุขภาพมอบสิทธิประโยชน์ที่มากกว่าให้กับลูกค้า รวมถึงบริษัทฯ ยังมุ่งปรับเปลี่ยน Mindset ของบุคลากร โดยเฉพาะตัวแทนไทยประกันชีวิต ที่จะต้องเป็นผู้ส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้เอาประกัน เพื่อเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต
ครึ่งปีหลัง บริษัทฯ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คุ้มครองโรคร้ายแรงสูงถึง 108 โรค พร้อมคุ้มครองทุกระยะการเจ็บป่วย “สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง มัลติเพย์”หรือ สัญญาเพิ่มเติมไทยประกันชีวิต พร้อมเปย์ 108 โรคร้ายซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองครอบคลุม8 กลุ่มโรคร้าย ได้แก่ กลุ่มโรคมะเร็ง, กลุ่มอวัยวะและระบบต่างๆที่สำคัญ อาทิ โรคไตวายระยะแรก โรคตับวายโรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง โรคหอบหืดรุนแรงเฉียบพลัน, กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มระบบประสาท, กลุ่มโรคร้ายอื่นๆ เช่น การสูญเสียความสามารถในการได้ยิน แผลไหม้ฉกรรจ์, กลุ่มโรคเด็ก อาทิ ไข้รูมาติกและลิ้นหัวใจรั่ว โรคมือเท้าปากที่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรง โรควิลสัน, กลุ่มโรคผู้สูงอายุอาทิ โรคสมองเสื่อม โรคกระดูกพรุน และกลุ่มโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน ซึ่งการให้ความคุ้มครองจะคุ้มครองทุกระยะโรคร้าย ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ระยะปานกลาง และระยะรุนแรง
“จุดเด่นของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง มัลติเพย์ เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมโรคร้ายมากที่สุดในธุรกิจ และครอบคลุมความคุ้มครองในทุกระยะของโรค เหมาะสำหรับผู้ที่ให้ความสนใจด้านความคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ายแรง โดยเฉพาะผู้ที่มีครอบครัว เพื่อป้องกันภาระทางการเงินกรณีเจ็บป่วย ไม่ให้ส่งผลกระทบถึงคนในครอบครัว รวมถึงผู้ที่ต้องการสร้างสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคร้ายแรงที่มีวงเงินค่ารักษาสูง ด้วยเบี้ยประกันภัยที่ไม่สูง โดยสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง มัลติเพย์ เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลักพันบาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท ขณะเดียวกัน กรณีผู้เอาประกันเคลมสินไหมครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง โดยไม่ต้องชำระเบี้ยของสัญญาเพิ่มเติมอีก รวมถึงเบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท"
พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารงานลูกค้า บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า Healthy Living เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มุ่งนำเสนอสาระความรู้ที่มีประโยชน์ เชื่อถือได้ ครอบคลุมเนื้อหารอบด้าน ทั้งเรื่องอาหาร สุขภาพ ตลอดจนการวางแผนทางการเงิน ภายใต้แนวคิด “กินดี ชีวิตดี สุขภาพดี มีใช้” [ EAT LIVE HEALTH WEALTH ] ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีมากจากลูกค้าและประชาชนที่สนใจดูแลตัวเอง ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 100,000 ราย อย่างไรก็ตาม สภาวะแวดล้อม รวมถึงพฤติกรรมผู้ใช้งานเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เราจึงเดินหน้าสร้างสรรค์และพัฒนาพัฒนาชุมชนออนไลน์ของเรา ให้เหมาะกับการใช้งาน ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เสมอ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ผู้ใช้มองหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันกับสมาชิก ไม่ใช่เป็นเพียงการให้ข้อมูลทางเดียวเช่นในอดีต หากแต่ผู้ที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำ การแสดงความเห็น การแบ่งปันประสบการณ์ จะมาจากบุคคลที่มีความรู้และมีประสบการณ์ตรงที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเป็นปัญหาด้านสุขภาพ ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
จากความต้องการที่เปลี่ยนไปนี้ อลิอันซ์ อยุธยา จึงพัฒนาและยกระดับ Healthy Living ของเราให้มีความโดดเด่นในด้านการเป็นแหล่งข้อมูลที่มาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง และเป็นจุดเชื่อมต่อให้กับทุกคนที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตอบคำถามทั้งด้านสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และการเงิน เพื่อการใช้ชีวิตดีๆ รอบด้านอย่างแท้จริง จึงเป็นที่มาของการพัฒนาต่อยอด Healthy Living ภายใต้กลยุทธ์ 3C นั่นคือ มุ่งเน้นในเรื่องเนื้อหา (Content) สร้างสังคมออนไลน์ที่มีความแอคทีฟ (community) และเชื่อมต่อผู้เชี่ยวชาญเข้ากับผู้ใช้งานโดยตรง (Connection)
“เราได้ริเริ่มนำเสนอการให้บริการในรูปแบบ Pe2Pe Platform (People to People Platform) คือ เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประการณ์ตรงในเรื่องนั้นๆ ทั้งสุขภาพ ไลฟ์สไตล์และการเงิน ฯลฯ มาสร้างคอนเทนต์เพื่อแบ่งปันให้กับสมาชิกคนอื่นๆ ซึ่งเราเรียกว่านักเล่าเรื่อง จากโครงการ “NO ONE IS SOMEONE” มาให้คำแนะนำสำหรับสมาชิกใน Healthy Living ภายใต้แนวคิด “ให้ประสบการณ์จริงที่มี ส่งต่อชีวิตดีๆ ให้กัน"
นอกจากนั้น Healthy Living ยังเชื่อมต่อผู้ใช้ตรงสู่บริการพิเศษด้านสุขภาพด้วยการใช้งานที่สะดวกสบายบนแอปพลิเคชัน Healthy Living สำหรับสมาชิกโดยเฉพาะ ได้แก่ เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านการกำหนดอาหาร กับบริการ Diamate เบาหวาน เบาใจ แพทย์ด้าน Anti-Aging ผ่านบริการ Vitaboost วิตามินเฉพาะแบบที่เหมาะกับคุณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตอบกระทู้สุขภาพออนไลน์กับ Doctor AtoZ บน Healthy Forum และนอกจากนี้เรายังมีแอปพลิเคชัน ใหม่ล่าสุด ซึ่งเกิดจากความร่วมมือในการพัฒนาบริการกับพันธมิตรอย่าง Chiiwii บน Healthy Living Talk ที่จะให้บริการได้ใกล้ชิดมากขึ้น เช่น สามารถ นัดเวลาเพื่อโทรพูดคุย หรือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านสุขภาพ และ ไลฟ์สไตล์ ของเราได้อีก นอกจากนี้ เรายังมีการเชื่อมต่อกับพันธมิตร อาทิ GARMIN SUUNTO FITMIT ใน MOVE SERVICE บน Healthy Living เพื่อสนุกกับกิจกรรมวิ่ง แล้วเปลี่ยนทุกกิโลเมตรให้เป็นแต้ม และที่ขาดไม่ได้ เพราะถือเป็นฟีเจอร์ยอดฮิตในแอป Healthy Living นั่นคือ การสะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ หรือส่วนลดร้านค้าชื่อดังที่ร่วมรายการมากมาย รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โดยสามารถนำคะแนนสะสมที่ได้จากการร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆ มาแลกเป็นสินค้าเละบริการจากร้านค้าชั้นนำ ตอบโจทย์ชีวิตดีดี แบบ Healthy Living
จับตา ! ครึ่งปีหลัง ธุรกิจประกันชีวิต หลายค่ายแห่กันบุกตลาด Health อย่างจริงจัง หวังปันแชร์ให้ค่ายตัวเองมากที่สุด ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนี้
  --  
iClickNews.com