Go to www.iclicknews.com
Special Scoop

จับตา! คริปโต เคอเรนซี "บิตคอยน์"

ก.ล.ต. เดินหน้าเข้มงวด สกุลเงินดิจิทัล คริปโต เคอเรนซี บิตคอยน์ สร้างกฎเหล็กลงทุนอย่างยั่งยืน 'เน้น'คนสุจริตใช้สินทรัพย์ดิจิทัล สกัดการฟอกเงิน ออกกฎใหม่ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด 'ย้ำ'ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ในศูนย์ซื้อขายต้องแลกเปลี่ยนกับเงินบาทหรือ 7 รายชื่อ Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple และ Stellar
พราวพร เสนาณรงค์ ผู้ช่วยเลขาฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยกับ นิตยสาร ไอคลิกแมกดอทคอม (www.iclickmag.com) ว่า โดยหลักเกณฑ์กฎหมายใหม่ พ.ร.ก. ส่วนใหญ่จะใช้กฎหมายเดิม และเพิ่มบางส่วนเข้ามากำกับ ควบคุม ดูแล หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยให้มีความชัดเจนสำหรับผู้ที่ต้องการออกไอซีโอ ตัวกลางที่เกี่ยวข้อง และผู้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่ประชาชนที่สุจริต จะถูกหลอกลวงหรือถูกเอาเปรียบ รวมทั้งช่วยให้ภาครัฐมีเครื่องมือในการติดตามและป้องปรามการฟอกเงิน ตลาดไอซีโอ เติบโตตามกระแส ปี 2016 เงินระดมทุน 90.25 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ปี 2017 เติบโตเกือบ 70 เท่า เงินระดมทุน 6,133.71 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ปี 2018 เงินระดมทุน 6,634.71 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
สำหรับเกณฑ์การอนุญาต โดยกำหนดว่าผู้ที่จะออกไอซีโอ จะต้องเข้าเกณฑ์พิจารณาต่อไปนี้ ต้องเป็นบริษัทตามกฎหมายไทย ถูกต้องตามนโยบายคลัง งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิ์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลต้องชัดเจน มีการเปิดเผยชุดรหัสทางคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในกระบวนการไอซีโอ (source code) มีหนังสือชี้ชวนมีรายงานความคืบหน้าของโครงการและการใช้เงินเป็นระยะการเสนอขายจะต้องดำเนินการผ่านผู้ให้บริการเสนอขาย (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไอซีโอพอร์ทัล จะทำหน้าที่คัดกรองโครงการและทำความรู้จักตัวตน และสถานะตลอดจนประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน
การออกไอซีโอแต่ละครั้ง กำหนดประเภทผู้ลงทุนที่เสนอขายได้ คือ ผู้ลงทุนสถาบัน, ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) เช่น บุคคลธรรมดาที่มีสินทรัพย์สุทธิมากกว่า 70 ล้านบาทขึ้นไป, กิจการร่วมลงทุน (PE/VC) และ ผู้ลงทุนอื่นๆ รายละไม่เกิน 300,000 บาท/deal โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งของ deal และสัดส่วนผู้ถือหุ้นประเภทนี้ไม่เกิน 4 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้นของผู้เสนอขาย หรือไม่เกิน 70% ของมูลค่าทั้งหมดที่เสนอขาย แล้วแต่ว่ามูลค่าใดสูงกว่า
"ตอนนี้มีผู้ที่สนใจ ไอซีโอ พอร์ทัล 6 ราย เอาระบบมาคุยแล้ว ส่วน 12 รายแสดงความสนใจ แต่ยังไม่ได้ยื่นรายละเอียด"
ส่วนสาเหตุที่จะทำให้ ก.ล.ต. พิจารณาปฏิเสธหรือไม่อนุญาตให้เสนอขาย ประกอบไปด้วยเค้าความเป็นการเลี่ยงกฎหมาย โดยใช้เกณฑ์พิจารณาตามฝั่งหลักทรัพย์ ขัดต่อนโยบายสาธารณะ/นโยบายรัฐกระทบความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทยโดยรวม อาจทำให้ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรือเพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน สามารถขอใบอนุญาตได้โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ศูนย์กลางหรือเครือข่ายเพื่อการซื้อขาย (Exchange)นายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยน (Broker)ผู้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนในนามตนเองนอก exchange (Dealer)โดยต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ดังนี้1. Centralized (จำหน่ายจ่ายโอนสินทรัพย์ลูกค้าได้เอง) Exchange : 50 ล้านบาท Broker : 50 ล้านบาท 2. Decentralized (จำหน่ายจ่ายโอนสินทรัพย์ลูกค้าไม่ได้ หากลูกค้าไม่ลงมือเองหรือลงมือด้วย) Exchange : 10 ล้านบาทBroker : 5 ล้านบาท 3. Broker ที่เป็นเพียงช่องทางส่งคำสั่งโดยมิได้ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินลูกค้า : 1 ล้านบาท 4. Dealer 5 ล้านบาท
สินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของศูนย์ซื้อขาย ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วยการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ ในศูนย์ซื้อขายต้องเป็นการแลกเปลี่ยนกับเงินบาทหรือ7ในรายชื่อที่ประกาศกำหนดเท่านั้น ประกอบด้วย Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple และ Stellar ผู้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่า คงที่เทียบเท่ากับเงินบาท หรือให้บริการแลกเปลี่ยนระหว่าง utility token ด้วยกัน ที่ให้สิทธิประโยชน์เฉพาะในลักษณะเดียวกัน เช่น เหรียญในเกม หรือสะสมคะแนนแลกสินค้าหรือบริการไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
เกมนี้นักลงทุนรุ่นใหม่ ที่ชอบความเสี่ยงสูง รายได้สูง อุ่นใจได้ว่า ยังมีก.ล.ต.เป็นแม่ทัพคุมพวกชอบเสี่ยง..ไม่ให้ถูกหลอกลวง จนหมดตัวก่อนที่จะลุ้นรวยล้นฟ้า
  --  
iClickNews.com