Go to www.iclicknews.com
Special Scoop

'เตือนภัย' ธุรกรรมการเงินออนไลน์

แบงก์จับจ้องธุรกรรมการเงินออนไลน์ KTC 'เน้น'รู้เท่าทันความเสี่ยง ธุรกรรมการเงินออนไลน์ 'แนะ'วิธีป้องกัน เข้มระบบรักษาความปลอดภัย กลั่นกรองสินเชื่อออนไลน์ 'ชี้'ใช้สมาร์ทดีไวซ์ทำธุรกรรมการเงิน ต้องระมัดระวัง
วิรัช ไพสิฐเศวต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส – ปฏิบัติการ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การรู้เท่าทันความเสี่ยงในการชำระทางอิเล็คทรอนิคส์และออนไลน์” ปัจจุบันพบว่ารายการธุรกรรมดิจิทัลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และยังพบว่าส่วนใหญ่เป็นรายการธุรกรรมที่ไม่ใช่บัตร Card Not Present และมีการทุจริตจากรายการที่ไม่ใช่บัตรเพิ่มขึ้นด้วย
ที่ผ่านมานั้น พบการทุจริตกับกลุ่มบัตรเครดิต เช่น ข้อมูลบนแถบแม่เหล็กถูกก๊อบปี้ผ่านสกิมเมอร์ไปทำบัตรปลอม และนำไปใช้ในต่างประเทศ ข้อมูลบัตรบนแถบแม่เหล็กถูกขโมย และ ATM PIN ถูกก๊อบปี้ผ่านสกิมเมอร์และนำไปใช้ในต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผู้ทุจริตติดต่อเข้ามาเปลี่ยนเบอร์มือถือในระบบเป็นของตัวเองเพื่อรับรหัส OTP เพื่อซื้อสินค้าออนไลน์ คนใกล้ตัวที่รู้ข้อมูลส่วนตัว รวมถึงคนที่เข้าถึงมือถือลูกค้า เปิดบัตรแทนลูกค้าและนำไปใช้
"ความเสี่ยงของธุรกิจบัตรเครดิตในปัจจุบัน ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้ใช้ ทั้งจากรายการธุรกรรมดิจิทัลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น"
ดังนั้น แบงก์เรามีมาตรฐานการเฝ้าระวังระบบการชำระแบบ 7x24 การป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัย กระบวนการกลั่นกรองและอนุมัติสินเชื่อทั้งออฟไลน์และ ออนไลน์ พร้อมกรณีศึกษาการทุจริตการพิสูจน์ตัวตน และข้อควรระวังในการใช้สมาร์ทดีไวซ์ทำธุรกรรมการเงินใช้
ปัจจุบันคนรุ่นใหม่หันมาใช้ธุรกรรมการเงินออนไลน์มากขึ้น ฉะนั้น ต้องระมัดระวังและตรวจสอบให้ดีว่า ธุรกรรมการเงินนั้นปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่า เงินได้โอนอย่างถูกต้องและแม่นยำ...
  --  
iClickNews.com