Go to www.iclicknews.com
Executive Way

"ขัตติยา" แม่ทัพคนใหม่ KBank TIP "ผู้นำ" Digital Insurance อาเซียน

TIP "ผู้นำ" Digital Insurance อาเซียน

สมพร บิ๊กบอสค่ายทิพยประกันภัย ผนึกกำลังพันธมิตร จีเอเบิล 'ดัน' ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ “iON GO Ultimate Safe Drive by TIP” ขับปลอดภัย ให้เงินคืนตลอดปี สูงสุด 65% ผ่าน iON Coins มั่นใจผู้นำ Digital Insurance ในภาคพื้นอาเซียน
สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP เปิดใจว่า ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมรณรงค์เรื่องความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุเป็นประจำทุกปี รวมทั้งรณรงค์ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เช่น การขับรถเร็ว การแซงกระชั้นชิด การปาดหน้า ฯลฯ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น
บริษัทเล็งเห็นว่า พฤติกรรมการขับรถที่ดีจะช่วยลดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ในปัจจุบันลูกค้าประกันภัยรถยนต์ มี Pain Point ที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยในอัตราที่เท่ากัน ไม่ว่าลูกค้าจะมีพฤติกรรมการขับรถดีหรือไม่ดีก็ตาม จึงเกิดแนวคิดที่ว่าลูกค้าที่มีพฤติกรรมการขับรถที่ดี ควรจะได้รับอะไรตอบแทน
"ทิพยประกันภัยได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “iON GO Ultimate Safe Drive by TIP” ขับปลอดภัย ให้เงินคืนตลอดปี พิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจผ่านแอป iON GO และมีพฤติกรรมการขับรถที่ดี ไม่มีเคลม จะได้รับเป็น iON Coins เทียบเท่ากับมูลค่าเงินสูงสุด 65% ของเบี้ยประกันภัย ผ่านแอปฯ iON ตลอดทั้งปีความคุ้มครอง เพื่อสร้างพฤติกรรมการขับรถปลอดภัย และหลังจากต่ออายุประกันภัยรถยนต์ ยังได้รับส่วนลดประวัติดีกรณีไม่เคลม"
บิ๊กบอส เล่าต่อว่า แอปฯ iON GO และผลิตภัณฑ์ของทิพยประกันภัยจะสร้างความสะดวกสบายในการซื้อประกันภัยรถยนต์ให้แก่ลูกค้า พร้อมการมอบสิทธิพิเศษต่างๆ โดยแอปฯอัจฉริยะบนมือถือนี้จะประเมินความปลอดภัยในการขับรถของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ ด้วยทิศทางการดำเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกันเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านอินโนเวชั่นและธุรกิจดิจิทัลจีเอเบิลพร้อมที่จะสนับสนุนทิพยประกันภัยและร่วมพัฒนาธุรกิจดิจิทัลใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต
ผู้นำคนเก่งมั่นใจว่า "ทิพยประกันภัย จะก้าวสู่ผู้นำด้าน Digital Insurance ในภาคพื้นที่" อย่างแน่นอน
  --  
iClickNews.com