Go to www.iclicknews.com
Executive Way

"After You เล็งขยายตลาดจีน" "TMA มุ่งสร้างผู้บริหารมีคุณธรรมและเก่ง"

"TMA มุ่งสร้างผู้บริหารมีคุณธรรมและเก่ง"

ผู้บริหารคนใหม่ TMA "ธีรนันท์"เดินหน้าทำงาน พร้อมทีมงานไฟแรง มุ่งเน้นการสร้างผู้บริหารที่มีคุณธรรมและความสามารถ มีเป้าหมายสูงสุด คือ เพื่อช่วยกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับองค์กรและระดับอินเตอร์
ธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) องค์กรที่ ไม่แสวงหาผลกำไร เล่าว่า "ทีเอ็มเอ มุ่งเน้นการสร้างผู้บริหารที่มีคุณธรรมและความสามารถ มีเป้าหมายสูงสุด คือ เพื่อช่วยกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับองค์กรและประเทศ ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยจากนี้จะมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมของการพัฒนาผู้บริหารในอนาคตที่ต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล และนำไปใช้ประโยชน์ได้"
เป้าหมาย 3 เรื่องหลัก คือ 1. การสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน 2. การบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และ 3. การพัฒนาความเป็นผู้นำ ซึ่งธุรกิจจะสำเร็จได้ต้องทำ Partnership แบ่งผลประโยชน์กัน และบริหารความเสี่ยง "เป้าหมายปลายทางที่ต้องการเห็น คือ ภาคธุรกิจของประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะไม่ได้ทำงานตามลำพัง ต้องมีภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคราชการสนับสนุนส่งเสริม ทั้งนี้ การจะสำเร็จผลได้ภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งจากการเป็นผู้ควบคุม สู่ผู้สนับสนุนให้ธุรกิจนั้น ๆ เกิดได้ อย่างไรก็ตามรัฐยังคงความเป็นผู้ดูแลกฎกติกาอยู่" หลักสูตรผู้บริหารในอนาคต "
"กิจกรรมของ TMA มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นผู้นำ สร้างทักษะ ความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้จริงในการทำงาน โดยกำลังพัฒนาหลักสูตรสร้าง Leaders of the Future ร่วมกับสถาบันชั้นนำของโลกหลายแห่ง เพื่อให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน "
การออกแบบหลักสูตรจะทำแบบสอบถามความต้องการของนักธุรกิจที่หลัก ๆ เป็นสมาชิกของ TMA อยู่แล้ว และมีพันธมิตรทางธุรกิจอยู่ต่างประเทศ จะทราบว่า แนวคิดความต้องการของผู้นำธุรกิจในต่างประเทศเป็นอย่างไร จะนำเสนอความต้องการให้พัฒนาองค์ความรู้ด้านใดบ้าง เป็นการผสมผสานให้เข้ากับความต้องการของธุรกิจในประเทศและต่างประเทศเข้าด้วยกัน ทำให้จำนวนผู้เข้าเรียนเพิ่มมากขึ้นเกินเป้าหมายในปีที่ 2 และมีแนวโน้มจะเพิ่มอีกมากในปีต่อไป
ด้านเนื้อหาของหลักสูตรพัฒนานักบริหารรุ่นใหม่ว่า "ได้สำรวจความเห็นของซีอีโอระดับ Top 100 ท่านของประเทศไทยถึงประเด็นอนาคต ถ้าประเทศไทยจะก้าวหน้าต่อไปได้ผู้บริหารต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง ได้คำตอบว่า ต้องมีเรื่อง Global Mindset, Communication, Agility, Diversity Management ความตระหนักรู้ ความยั่งยืน การบริหารจัดการคน รวมกับความต้องการของสมาชิก TMA นำมาสร้างหลักสูตรให้ง่ายขึ้น มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริง เช่น เรื่อง Digital Literacy, Innovation, Business Sustainability มีองค์กรใหญ่ ๆ ที่เป็นสมาชิก เช่น เอสซีจี, เบทาโกร , ปตท, ไทยออยล์, อะเมซอน ฯลฯ
นอกจากนี้ TMA ยังมี โครงการ "สร้างนักบริหารดีและเก่ง" เป็นการจัดแคมป์ให้กับน้องๆ นิสิตนักศึกษา เพื่อให้ได้มีโอกาสเรียนรู้เนื้อหาจากผู้บริหาร และพานักศึกษาไปเข้าแคมป์เพื่อศึกษาดูงานจริง โดยมีการสอนเรื่อง Global Mindset ซึ่งมี CEO ระดับประเทศ อย่างเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ หรือธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป มาเป็นผู้สอนด้วยตัวเอง
"โครงการต่างๆที่ TMA พัฒนาขึ้นมา เพื่อมุ่งหวังให้ผู้บริหารคนไทย มีศักยภาพระดับอินเตอร์ และสามารถบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน" บอสคนใหม่ของ TMA ย้ำด้วยน้ำเสียงหนักแน่น...
  --  
iClickNews.com