Go to www.iclicknews.com
Executive Way

“โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โกล 5/2”ประกันใหม่ เมย์แบงก์ มุ่งสร้างโอกาสลงทุนเท่าเทียม

เมย์แบงก์ มุ่งสร้างโอกาสลงทุนเท่าเทียม

อารภัฎ ซีอีโอ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) พลิกโฉมธุรกิจ มุ่งสร้างโอกาสลงทุนเท่าเทียม 3 ด้าน (1) ภาพลักษณ์ (New Brand) เรา Rebranding เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) และค่อยๆปรับภาพลักษณ์ให้ดูสดใส มีชีวิตชีวา เน้นสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก แต่ยังคงความเป็นมืออาชีพที่น่าเชื่อถือ (2) การบริหารงานในองค์กร (New Team and Culture)เปิดรับคนรุ่นใหม่เข้าสู่องค์กรจำนวนมาก โครงสร้างทำงานที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต่างๆได้มีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทำงานสไตล์พื้นที่เปิดเอื้ออำอวยให้พนักงานทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เน้นความเป็นมืออาชีพสูงสุด (3)นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (New Investment Solutions) ตอบโจทย์ตรงใจนักลงทุน
อารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หรือ MST กล่าวว่า เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจการเงินในประเทศไทยมากว่า 30 ปี มีผลการดำเนินการเติบโตต่อเนื่อง และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากรุ่นสู่รุ่น โดยล่าสุดยังได้รับรางวัล Best Retail Broker และ Best Institutional Broker ประจำปี 2022 จากเวที Alpha Southeast Asia Awards ในการจัดอันดับสถาบันการเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ ที่โลกได้เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการด้านการลงทุนของลูกค้าก็เปลี่ยนไปด้วย เมื่อธุรกิจได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ก็เช่นกัน เราเดินหน้าปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง เรามองเห็นถึงโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งต่อข้อมูลและเพิ่มโอกาสการลงทุนให้กับทุกคนได้อย่างเท่าเทียม เราจึงเดินหน้าปรับองค์กรภายใต้แนวคิด “Opportunity of Change” มุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมุ่งพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ภาพลักษณ์ (New Brand) เราได้ทำการ Rebranding เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และค่อยๆปรับภาพลักษณ์ให้ดูสดใส มีชีวิตชีวา เน้นสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก แต่ยังคงความเป็นมืออาชีพที่น่าเชื่อถือ
(2) การบริหารงานในองค์กร (New Team and Culture) มีการเปิดรับคนรุ่นใหม่เข้าสู่องค์กรจำนวนมาก ด้วยโครงการสร้างการทำงานที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต่างๆได้มีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงานสไตล์พื้นที่เปิดเพื่อเอื้ออำอวยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงเน้นความเป็นมืออาชีพสูงสุด (3) การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (New Investment Solutions) ที่ตอบโจทย์ตรงใจนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่งคั่งและความยั่งยืนให้กับลูกค้าได้
ส่วนของการบริการยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น “Maybank Invest (MBI)” เครื่องมือใหม่ที่จะเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าสามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆได้ครบจบใน Application เดียว ครอบคลุมทั้ง หุ้น, กองทุน, ตราสารหนี้ และอื่นๆมากมาย ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังจะมีการนำข้อมูลของลูกค้าในส่วนต่างๆ ผ่านระบบประมวลผลอัจฉริยะ (AI) เพื่อทำให้นักลงทุนสามารถจัดพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสม และเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนได้ตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หลากหลายฟังก์ชันด้านการลงทุน เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดใช้บริการได้อย่างเป็นทางการภายในช่วงไตรมาสสามของปีนี้ อีกทั้ง เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ยังได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายทางธุรกิจที่มุ่งสู่ความยั่งยืน
"โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 มิติ ได้แก่ การลงทุนที่มั่งคั่งอย่างยั่งยืน ผ่านการให้ความรู้ด้านการลงทุนที่ถูกต้องและปลอดภัยทั้งแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป การดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด การสร้างสังคมที่น่าอยู่และยั่งยืน โดยเราสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนผ่านการลงทุนในธุรกิจที่ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมในองค์กร ทั้งนี้ ได้มีการวัดผลด้านความยั่งยืนในระดับโลกภายใต้ธุรกิจในเครือเมย์แบงก์ทั้งหมด"
ล่าสุด เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ประกาศความร่วมมือกับ บีเอ็นวาย เมลลอน ไอเอ็ม (BNY Mellon IM) พันธมิตรด้านการลงทุนระดับโลก ภายใต้ความร่วมมือนี้ BNY Mellon IM จะช่วยมอบความเชี่ยวชาญระดับโลกให้แก่ลูกค้า ผ่านการพัฒนาบริการด้านโมเดลพอร์ตการลงทุน โดยจะนำเสนอพอร์ตการลงทุน 5 พอร์ตฯ ที่มีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และอีก 5 พอร์ตที่มีระดับความผันผวนที่แตกต่างกัน BNY Mellon IM จะให้การสนับสนุน เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ในการสร้างและดูแลโมเดลพอร์ตการลงทุน ซึ่งรวมถึงการกระจายทรัพย์สิน การบริหารความเสี่ยง และการคัดเลือกผู้จัดการ ซึ่ง เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จะใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวในการคัดเลือกและปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าในตลาดประเทศไทย
นั่นคือ เป้าหมายซีอีโอไฟแรง พร้อมขับเคลื่อนองค์กร สู้ศึกการแข่งขันธุรกิจการเงิน การลงทุน อย่างเข้มข้นในทุกมิติ
  --  
iClickNews.com