Go to www.iclicknews.com
Executive Way

นครธน โรงพยาบาลของชุมชน BKI ขยายธุรกิจประกัน CLMV

"BKI ขยายธุรกิจประกัน CLMV"

กรุงเทพประกันภัย 'เร่ง'ขยายธุรกิจประกัน CLMV กัมพูชา ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย มั่นใจพันธมิตรแข็งแกร่ง ตลาดมีศักยภาพ ตั้งเป้าเบี้ยปีนี้ 20,000 ล้านบาท เติบโต 15 %
อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI กล่าวว่า กลยุทธ์ปีนี้กรุงเทพประกันภัยคงยึดหลักการสร้างดุลยภาพในการขยายงานควบคู่ไปกับมาตรฐานของผลประกอบการ ภายใต้กระบวนการบริหารการจัดการความเสี่ยงภัยอย่างเข้มงวด โดยตั้งเป้าหมายในปี 62 เติมโตร้อยละ 15 หรือคิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับรวม 20,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับกำไรจากการรับประกันภัยไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 และกำไรต่อหุ้นไม่ต่ำกว่า 15 บาท
"เราอยากที่จะสร้างการเติมโตที่มีความท้าทาย แต่เราก็ยังคงยึดหลักการสร้างดุลยภาพในการขยายงานควบคู่ไปกับมาตรฐานของผลประกอบการ ภายใต้กระบวนการบริหารการจัดการความเสี่ยงภัยอย่างเข้มงวด โดยตั้งเป้าหมายในปี 62 เติมโตร้อยละ 15 หรือคิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับรวม 20,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับกำไรจากการรับประกันภัยไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 และกำไรต่อหุ้นไม่ต่ำกว่า 15 บาท และสิ่งที่จะผลักดันให้เกิดเป้าหมายก็คือ 2 ส่วน ในเรื่องของการเติบโตในฝั่งของการประกันภัยยานยนต์กับส่วนที่ไม่ใช่ประกันภัยยานยนต์ ในภาพประกันภัยยานยนต์ตั้งเป้าเติบโตสูงถึง 20% สิ่งที่จะทำให้เราเติบโตในภาพของประกันภัยยานยนต์ถึง 20% ก็จะมาจากหลายๆ ส่วน อาทิจะมีการขยายในเรื่องของฟีดรถบรรทุกรวมไปถึงการเสนอความคุ้มครองที่ผนวกเข้าไปในรถบรรทุกเข้าไปคือการรับผิดชอบของสินค้าที่เจ้าของฟีดไปรับของด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เราได้วิเคราะห์แล้วพบว่ามีฟีดรถบรรทุกบางกลุ่มที่มีอัตราความเสียหายที่อยู่ในระดับที่เราสามารถเข้าไปขยายได้อย่างเต็มที่ได้"
บริษัทมีการขยายกลุ่มรถที่เราจะทำประกันภัยกลุ่มของ 2พลัส และ 3 พลัสเป็นต้น ในขณะเดียวกันจะเห็นว่าภาพรวมของอุสาหกรรมประกันภัยรถยนต์ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาอัตราความเสียงหายของอุสาหกรรมค่อนข้างสูง เนื่องจากว่ามีหลายบริษัทที่ใช้กลยุทธ์ของการแข่งขันในเชิงราคาผลักดันให้อัตราของความเสียหายสูงขึ้นเรื่อยๆ จากภาพรวมอุสาหกรรมมีอัตราความเสียหายของรถยนต์ 74% เพราะฉะนั้นจะเห็นว่านโยบายของบริษัทประกันภัยหลายๆ บริษัทจะต้องมีการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นมา ในขณะที่บริษัทกรุงเทพประกันภัยภายใต้ภาวะการแข่งขันรุนแรงใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็ยังใช้อัตราเบี้ยประกันภัยคงเดิม ไม่ได้ใช้เรื่องกลยุทธ์ด้านราคาเหมือนอย่างหลายๆ บริษัทที่ดำเนินการเพราะฉะนั้นอัตราความเสียหายของบริษัทกรุงเทพประกันภัยก็ยังอยู่ในอัตราที่เป็นไปตามคาดหวัง
เรามั่นใจว่าจะมีลูกค้าหรือคู่ค้าส่งงานให้กับบริษัทกรุงเทพประกันภัยในอัตราที่สูงขึ้น ค่อนข้างมีนัยยะสำคัญสำหรับปี 62 ส่งผลให้เบี้ยประกันในภาพรวมของกรุงเทพประกันภัยในส่วนของประกันรถยนต์ก็เติมโตได้อย่างคาดหวัง และยอดขายรถใหม่ก็เติมโต ในส่วนที่ไม่ใช่ของประกันรถยนต์เราก็หวังว่าจะเติบโตอย่างน้อย 8-9% สิ่งที่จะผลักดันก็คือโครงการเมกะโปรเจกต์คือการลงทุนของภาครัฐจะเห็นว่ามีหลายๆ โครงการที่ผ่านความเห็นชอบและเข้าสู่การประมูลที่จะให้เกิดการก่อสร้าง และจะมีโครงการในปี 62 ที่จะเป็นรถไฟที่เชื่อมระหว่างสนามบินหรือโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือโครงการเชื่อมรถไฟรางคู่ต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะผลักดันให้เบี้ยประกัน
"ส่วนของนอลมอเตอร์มีการเติบโตที่สูงขึ้น แม้ประกันภัยในส่วนทรัพย์สินจะมีการแข่งขันสูง บริษัทพร้อมที่จะเข้าไปร่วมแข่งขันโดยเรามีนโยบายที่จะเข้าไปสำรวจอย่างเข้มงวด เราพร้อมที่จะเข้าสู่สนามการแข่งขันในเชิงของประกันภัยทรัพย์สิน เชื่อว่ากลยุทธ์เหล่านี้จะผลักดันให้บริษัทสามารถเติบโตภาพรวม 15% ตามเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเบี้ย 20,000 ล้านบาท ปีนี้"
จับตาธุรกิจประกันภัย BKI พร้อมเคลื่อนทัพจับมือพันธมิตรที่แข็งแกร่ง และขยายธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดอาเซียน CLMV กัมพูชา ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย โดยตั้งเป้าเบี้ยปีนี้ 20,000 ล้านบาท อัตราการเติบโต 15 %
  --  
iClickNews.com