Go to www.iclicknews.com
Executive Way

"Online ช่องทางใหม่ขายประกัน" ธ.ก.ส."หนุน" เกษตรบุกตลาด Online

ธ.ก.ส."หนุน" เกษตรบุกตลาด Online

สุรชัย ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. นำทีมจับมือ พันธมิตร 'ดัน'เกษตรกรทั่วประเทศ ขายสินค้าเกษตร บุกตลาด Online สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร พร้อมร่วมมือกับ ITG เชื่อมโยง จำหน่ายสินค้าผ่าน E-Commerce Platform ตอบโจทย์สังคมเทคโนโลยี 4.0 นำร่อง ข้าวสาร หมอนยางพารา กาแฟ ผลิตภัณฑ์ชุดของขวัญจากชุมชน พร้อมสินค้า SMAEs หลากหลายรูปแบบสู่ผู้บริโภค จบทุกกระบวนการเพียงปลายนิ้วสัมผัส ตั้งเป้าจำหน่ายสินค้ากว่า 10,000 ล้านบาท
สุรชัย รัศมี ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธ.ก.ส. เปิดเผยกับ นิตยสาร ไอคลิกแมกดอทคอม (www.iclickmag.com ) ว่า ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป ITG และไทยธุรกิจเกษตร TABCO ช่วยให้เกษตรกรไทย 77 จังหวัด สามารถนำสินค้าเกษตรขายออนไลน์
เราจะมีการอบรมให้เกษตรกร เข้าใจระบบการค้าขายผ่านออนไลน์ E Commerce โดยคาดว่าสิ้นปีนี้ระบบ ซอฟต์แวร์ทุกอย่างคงพร้อม ในการดำเนินการขายสินค้าเกษตรออนไลน์ อาทิ ข้าวสาร หมอนยางพารา กาแฟ ผลิตภัณฑ์ชุดของขวัญจากชุมชน พร้อมสินค้า SMAEs หลากหลายรูปแบบสู่ผู้บริโภค จบทุกกระบวนการเพียงปลายนิ้วสัมผัส ตั้งเป้าจำหน่ายสินค้ากว่า 10,000 ล้านบาท
"ธ.ก.ส.มีบทบาทหน้าที่ในการอำนวยสินเชื่อให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการ SMAEs พร้อมทั้งการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณการ ในการสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความเข้มแข็งทั้งในกระบวนการผลิตและการตลาด โดยเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรผ่าน E-Commerce การใช้เทคโนโลยีสร้างโอกาสและช่องทาง ให้เกษตรกรได้ขายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม นำสินค้าคุณภาพซึ่งเป็นที่นิยมและเป็นสินค้าจากเกษตรผู้ผลิตโดยตรง ออกสู่ตลาดและรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคเทคโนโลยี 4.0 ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือทางธุรกิจที่อำนวยความสะดวกและก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย คือเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด รองรับการแข่งขัน ช่วยสร้างความมั่นคงในเรื่องรายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร"
สำหรับ ITG จะเข้ามาร่วมสนับสุนนช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร ทั้งนี้ในส่วนของ TABCO ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีความพร้อมที่จะนำผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าว A-rice หมอนยางพารา กาแฟ ผลิตภัณฑ์ชุดของขวัญ และผลิตภัณฑ์จากชุมชน อีกกว่า 200 รายการ มาจัดจำหน่ายผ่านระบบ E-Commerce โดยจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการรวบรวมผลผลิตรวมถึงสินค้าจากชุมชน เกษตรกร สถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับระบบการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
TABCO มีเป้าหมายที่จะจำหน่ายสินค้า คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ E-Commerce ถือเป็นอีกช่องทางสำคัญในการสนับสนุนให้มีการกระจายสินค้าจากเกษตรกรผู้ผลิตส่งตรงไปยังผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการเพียงปลายนิ้วสัมผัส อันนำไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร
การตลาดให้กับสินค้าเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ์ SMAEs จากเกษตรกรและชุมชน ไปยังผู้ซื้อ โดยผ่านระบบ E-Commerce Platform ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ คือ E-Order โดยเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับ On-line Market หรือ Social Media ต่าง ๆ รวมถึงเป็นช่องทางจัดจำหน่ายผ่าน Supply Chain ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย E-Payment โดยเชื่อมต่อด้านการเงินกับธนาคารในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการ การแจ้งหนี้ การเรียกเก็บ และ E-Logistics คือ การบริหารคำสั่งซื้อ (Order Managements) กับระบบงานด้านขนส่งแบบ (B2B/Systems to Systems) เพื่อให้บริการมีความรวดเร็ว สะดวก รวมถึงสามารถติดตามตรวจสอบสถานะการขนส่งและการเชื่อมโยงกับระบบเก็บเงินปลายทาง (COD : Cash On Delivery) ทั้งการโอนเงินและส่งคืนเงิน ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้บริการเรียกเก็บเงิน ณ จุดนำจ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องจับตาให้ดี เกษตรกรยุคใหม่กับการค้าขายสินค้าเกษตรออนไลน์ ยอดสินค้าคงเพิ่มขึ้น และโตอย่างยั่งยืนในอนาคต...

New Retail Ecosystem

 
‘สุขสยาม’ ระบบนิเวศค้าปลีกรูปแบบใหม่ (New Retail Ecosystem) ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง ซึ่งจะเชื่อมต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวจริง เข้าสู่เวทีค้าขายที่น่าตื่นเต้นและมีศักยภาพ เชื่อมต่อถึงผู้ซื้อหรือกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงอย่างไร้รอยต่อ สร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่และยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ระบบนิเวศค้าปลีกรูปแบบใหม่ (New Retail Ecosystem) ที่ไอคอนสยาม จะมอบประสบการณ์ค้าปลีกและประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่ไร้รอยต่อระหว่างโลกออฟไลน์และออนไลน์ให้กับผู้มาเยี่ยมเยือน โดยทั้งระบบจะพร้อมใช้ในวันเปิดทำการ ผสมผสานทั้งอีคอมเมิร์ซ อีไฟแนนซ์ และอีลอจิสติกส์ เข้าด้วยกัน พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งไอคอนสยาม
และด้วยระบบนิเวศค้าปลีกรูปแบบใหม่ (New Retail Ecosystem) นี้ จะช่วยให้ร้านค้าเอสเอ็มอี ผู้เช่าพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลบิ๊กดาต้าได้อย่างเต็มที่ ทำให้สามารถวางแผนการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า อีกทั้งยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับรสนิยมความชอบของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างทันท่วงที
SOOKSIAM เมืองมหัศจรรย์ ที่ท้าทายชาวโลก ให้ประจักษ์ถึงการบริหารงานแบบมืออาชีพของคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า ผสานกำลังเพื่อให้ SOOKSIAM ได้ผงาดสู่สายตาชาวโลกในอนาคต...
  --  
iClickNews.com