Go to www.iclicknews.com
Executive Way

"คุ้มครองสุขภาพ คู่รัก LGBT" “KK Magic Mirror”

"คุ้มครองสุขภาพ คู่รัก LGBT"

สาวเก่ง "บุปผาวดี" ผู้ดูแลทีมงานกรุงไทย ประกันชีวิต ทั้งองค์กร ปีนี้เดินหน้ารีเฟรชโครงการ Employer Branding นำเสนอเอกลักษณ์ที่ชัดเจน "Employee Value Proposition" ที่ไม่เหมือนใคร และเพื่อดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถในตลาด เสาะหาเทคนิคการการปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเป็นสวัสดิการที่ดีของพนักงาน และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในธุรกิจประกันชีวิต
บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เปิดใจว่า บุคลากรของบริษัทฯ ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและมีความสำคัญมากที่สุด บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเป็นสวัสดิการที่ดีของพนักงาน และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ
อาทิ ลาคลอด 112 วัน (โดยได้รับค่าจ้าง) ลาดูแลภรรยาคลอดบุตร 28 วัน (โดยได้รับค่าจ้าง) ลาเพื่อแปลงเพศ ลาเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ลาเพื่อไปร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ลาดูแลคนป่วยในครอบครัว เลิกงานก่อนเวลาในช่วงเทศกาล สิทธิคุ้มครองสุขภาพสำหรับคู่รักเพศที่สาม โปรแกรมให้คำปรึกษาแก่พนักงาน
จากความสำเร็จของเราในหลายๆ ปีที่ผ่านมา ในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนงานที่จะรีเฟรชโครงการ Employer Branding เพื่อนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน "Employee Value Proposition" ที่ไม่เหมือนใคร และเพื่อดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถในตลาด โดยเราตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับพนักงานแต่ละคน เนื่องจากความสุขและการมีส่วนร่วมของพนักงาน ถือเป็นความสัมพันธ์โดยตรงกับความพึงพอใจของลูกค้าของเรา
“เรามุ่งหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับพนักงาน โดยการฟังเสียงของพนักงานทุกคน เราจึงริเริ่มทำหลายๆ กิจกรรมขึ้น เช่น ซีอีโอพบปะพนักงานการสอบถามความคิดเห็นพนักงานด้านต่างๆ ผ่าน ซีอีโอบอกซ์ และการทำแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงาน ที่ล้วนแล้วแต่เป็นข้อเสนอแนะที่มีค่าต่อบริษัทฯ ที่กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต"
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งของแบรนด์ โดยพนักงานถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ซึ่งจะเห็นได้ว่าพนักงานจะมีความกระตืนรือร้นในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เมื่อพวกเขารู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาทำและทำงานกับองค์กรที่พวกเขาไว้วางใจในค่านิยม วัฒนธรรม และทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท”
องค์กรนี้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่มีความเปิดเผย และโปร่งใส เราเป็นหนึ่งในผู้นำขององค์กรที่มุ่งเน้นด้านการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน (D&I) ในประเทศไทย โดยปัจจุบันเรามีพนักงานจาก 12 เชื้อชาติ และ 45% ของผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้หญิง นอกจากนั้นการรับสมัครงานของบริษัทฯ ยังให้สิทธิต่อทุกคนอย่างเสมอภาค อีกทั้งการให้สิทธิต่อเพศที่สาม
ปัจจุบันเราต่อยอดถึงการพัฒนาด้านผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม เพื่อคู่รักเพศเดียวกัน (LGBT) ในทุกผลิตภัณฑ์ประกันของเรา นอกจากนั้นเรายังมุ่งมั่นในด้านความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน (D&I) โดยบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนหลักในหลายโครงการ เช่น Run2gether และการประกวด Miss International Queen ที่สนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2”
วันนี้องค์กรกรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ด้วยการครีเอททุกอย่าง ด้วยความสร้างสรรค์ ตระหนักถึงทีมงานและลูกค้า ที่ต้องก้าวไปอย่างทรงพลัง จึงจะตอบโจทย์ความต้องการของตลาดผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  --  
iClickNews.com