Go to www.iclicknews.com
Executive Way

"TSI พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร" กรุงไทย ชูเทคโนโลยี IoT พลิกโฉมธุรกิจเกษตร

"TSI พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร"

"อรลดา" บอสสาว ไทยเศรษฐกิจประกันภัย หรือ TSI Insurance เร่งวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้ปรับตัวรับการแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมทั้งยังวางกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าต่างจังหวัด ที่ผ่านมามีการเติบโตจากสัดส่วนร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 35 ในไตรมาส 3 ทำให้คาดว่าบริษัทฯจะสามารถทำเบี้ยประกันภัยรับได้ ประมาณ 600 ล้านบาทตามเป้าหมายที่วางไว้ในปีนี้
อรลดา เผ่าวิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือTSI Insurance กล่าวว่า การดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 ว่าบริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดที่ 151.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.7 จากไตรมาส 2 ที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 80.6 ล้านบาท จากการเชื่อมระบบการขายและการรับส่งข้อมูล กับนายหน้าและตัวแทน ขณะที่ค่าใช้จ่ายสินไหมและค่าจัดการสินไหมสุทธิลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 33.7 อยู่ที่ 33.0 ล้านบาท
หลังการปรับโครงสร้างการบริหารภายใต้การนำของนายธนพล บุญวรุตม์ ประธานกรรมการ ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้ปรับตัวรับการแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมทั้งยังวางกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าต่างจังหวัด ที่ผ่านมามีการเติบโตจากสัดส่วนร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 35 ในไตรมาส 3 ทำให้คาดว่าบริษัทฯจะสามารถทำเบี้ยประกันภัยรับได้ ประมาณ 600 ล้านบาทตามเป้าหมายที่วางไว้ในปีนี้
สำหรับนโยบายและแผนงานในไตรมาส 4 และระยะต่อไป บริษัทฯ จะเน้นการรับงานคุณภาพ ควบคู่กับการร่วมงานแบบพันธมิตรกับนายหน้าและตัวแทนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Tailor made products) รวมทั้งการขยายการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มธุรกิจ (B2B) โดยการย้ายสำนักงานใหญ่แห่งใหม่มาที่ใจกลางธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมการขยายช่องทาง ในการติดต่อ และให้บริการลูกค้ากลุ่ม B2B ให้มีความสะดวกเพิ่มขึ้น การพัฒนางานบริการ ทุกด้านพร้อมไปกับการให้บริการสินไหมทดแทนที่จะมีการพัฒนา software ให้สามารถตอบรับการรับแจ้ง และการบริการสินไหมให้มีความรวดเร็วขึ้น ซึ่งนโยบายและแผนงานดังกล่าวจะพัฒนาเพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
“ภายหลังการเพิ่มทุนจำนวน 410 ล้านบาท เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจตามแผนงาน โดยในส่วนการพัฒนาระบบงานหลักที่เกี่ยวกับการขายและการรับประกันคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสแรก ของปี 2563 และจะพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการบริการลูกค้าในระยะต่อไป นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายขยายการลงทุนเพิ่มเติมด้วยการมองหาโอกาสการลงทุนร่วมกับพันธมิตรเพื่อขยายช่องทางรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ คปภ.กำหนด”
  --  
iClickNews.com