Go to www.iclicknews.com
Editor Talk

รณรงค์ "รักษ์สุขภาพ สู้ภัยไวรัส"

ในภาวะที่ประเทศไทย และหลายประเทศทั่วโลก ต้องประสบกับปัญหาความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ ดินถล่ม หิมะถล่ม น้ำท่วม ไฟป่า โรคภัยไข้เจ็บที่ระบาด อย่างเช่น ไวรัส โควิด-19 ไวรัสหมู ที่แพร่ระบาดในโลกของเรา
มีมนุษย์ป่วย เจ็บ เสียชีวิตจำนวนมาก แม้ว่าในขณะนี้มีการค้นพบยาที่สามารถรักษาโรคไวรัสร้ายนี้ได้ แต่ก็มียังมนุษย์จำนวนมากที่ยังเจ็บป่วยอยู่
ผลกระทบที่ตามมา ก็คือ เราต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ต้องซื้อหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ยา วิตามินซี เพื่อป้องกันมหันตภัยจากไวรัส โควิด-19
สังเกตให้ดีระยะนี้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ยารักษาโรค สมุนไพร เครื่องดื่ม สินค้าไอที ประกันภัย ประกันชีวิต รวมทั้งบริการใหม่ๆ ที่ใช้นวัตกรรมเริ่มออกมาสู่ท้องตลาดมากขึ้น
การดูแลตัวเองและครอบครัวในยามนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง เพราะว่าหากเราดูแลตัวเองให้แข็งแกร่ง ก็สามารถดูแลครอบครัว ชุมชนและสังคม ได้อย่างยั่งยืน
เด็ก คนรุ่นใหม่ คนทำงานและผู้สูงวัย หันมาออกกำลังกาย เอาใจใส่ตัวเองมากกว่าในอดีต
ปัจจุบันมีการจัดแข่งขันกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ในหลายวงการ ทั้งอีเวนท์ระดับองค์กร ระดับประเทศและโลก
ทุกวันนี้เทรนด์การรักษ์สุขภาพมาแรง ดังนั้น หากร่างกายและจิตใจแข็งแกร่ง รับรองมีพลังที่จะต่อสู้กับภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งภัยจากธรรมชาติ หรือภัยจากเงื้อมมือมนุษย์ด้วยกัน

บรรณาธิการบริหาร
www.iclickmag.com
E-mail : iclickgroup@hotmail.com
  --  
iClickNews.com