Go to www.iclicknews.com
Editor Talk

Happy New Year 2018

สวัสดีปีใหม่ผู้อ่านทุกท่าน ปีนี้ขอให้ผู้อ่านมีความสุข สุขภาพ แข็งแรงและร่ำรวยแบบพอเพียง...
เปิดศักราชใหม่ ผู้คนทุกวัย ทุกอาชีพ ก็คงทั้งความหวังว่าปีนี้คงจะดีกว่าปีที่ผ่านมา
ทั้งด้านการงาน ครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ที่เพิ่งเกษียณจากการทำงาน หรือผู้ที่ใกล้เกษียณ คงวางแผนทำอะไรในช่วงวัยนี้
บางคนอาจจะคิดกลับกัน เริ่มหางานพิเศษ หรืองานอดิเรก ทำแก้เหงา...บางคนอาจจะเดินทางท่องเที่ยว
ก็แล้วแต่ไลฟสไตล์ของแต่ละคน แต่ที่แน่ๆ ก็คือ หลายคนคงต้องดูแลสุขภาพ และหาความสุขมากขึ้น
ดังนั้น ธุรกิจดูแลสุขภาพ สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพมาแรง และในอนาคตคนไทยจะมีผู้สูงวัยเป็นอันดับสองในเอเชีย รองจากสิงคโปร์
ปัจจัยหลัก บ้าน เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และอุปกรณ์ดิจิทัลทั้งหลาย ก็เริ่มมาเจาะตลาดกลุ่มนี้มากขึ้นๆ
ที่สำคัญ นอกจากสุขภาพแล้ว จิตใจก็เป็นเรื่องสำคัญ หากมนุษย์มีจิตใจดี โอบอ้อมอารี แบ่งปันให้ครอบครัว ชุมชน และโลก ก็จะอยู่อย่างอบอุ่น...

บรรณาธิการบริหาร
www.iclickmag.com
E-mail : iclickgroup@hotmail.com
  --  
iClickNews.com