Go to www.iclicknews.com
Editor Talk

กระแส "รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อมมาแรง"

โลกเรากำลังตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเทศไทย สืบเนื่องมาจากกรณีพะยูนมาเรียมเสียชีวิต... ต่อมากรณีปลาทูไทยมีพลาสติกอยู่ในท้อง
ขณะเดียวกันมนุษย์ก็ประสบภัยพิบัติ ทั้งภัยแล้ง อุทกภัย ภาคอีสาน เหนือ โดนพายุถล่มหลายลูก ทั้งโพดุล ส่งผลให้เรือกสวนไร่นาเสียหายหนัก
จะเห็นได้ว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งลม ฝน พายุ ที่รุนแรงมากขึ้นทุกวัน ทั้งในยุโรป เอเชีย อาเซียน เป็นต้น
ประเทศไทยมีทั้งนักวิชาการ ภาคเอกชน รัฐ ร่วมมือกันรณรงค์ปลูกป่า ลดใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้า หรือวัสดุธรรมชาติ ที่ทดแทนพลาสติก
เนื่องจากผลกระทบจากการที่มนุษย์ได้ก่อขึ้น ด้วยการทำงานสิ่งแวดล้อมมาเนิ่นนาน ทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ
ดังนั้น การรณรงค์รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงควรปฎิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นกว่าเดิม
เริ่มวันละนิดดีกว่า ไม่ได้เริ่มต้นรักษ์โลกเลย ก่อนที่มนุษย์จะเผชิญกับภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นกว่าที่ผ่านมา...

บรรณาธิการบริหาร
www.iclickmag.com
E-mail : iclickgroup@hotmail.com
  --  
iClickNews.com