Go to www.iclicknews.com
Editor Talk

ซัมเมอร์คอร์ส สุดฮิตของครอบครัวไทย

เข้าช่วงฤดูร้อน เป็นช่วงปิดเทอมของนักเรียน หลายครอบครัวเตรียมวางแผนให้ลูกหลานเดินทางไปซัมเมอร์คอร์ส หรือท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันปิดเทอมยาว...
กรณีครอบครัวมีเงิน ก็เตรียมหาโรงเรียน สถานสอนภาษาในต่างประเทศ เพื่อส่งลูกหลานไปเทคคอร์ส หรือบางครอบครัวก็เน้นเที่ยว พักผ่อนกันแบบครอบครัว
ดังนั้น สายการบิน ทัวร์ โรงแรม ในช่วงซัมเมอร์ จึงต้องแข่งขันกันลอนช์โปรโมชั่น สร้างแรงจูงใจให้กลุ่มวัยรุ่น และครอบครัว ที่วางแผนเดินทางไปต่างประเทศ
กระแสโก อินเตอร์บ้านเรา มีมานานแล้ว แต่เมื่อสายการบิน โลว์คอร์สเกิดขึ้น การเดินทางก็เกิดมากขึ้นเป็นเงาตามัว โดยเฉพาะการเดินทางเพื่อธุรกิจ การศึกษา และท่องเที่ยว
ขณะเดียวกันชาวต่างชาติ นิยมเดินทางมากขึ้นทุกวัน เพื่อเรียนภาษา วัฒนธรรม ทั้งไทยและอินเตอร์ เช่นกัน โดยเฉพาะชาวต่างชาติในแถบเอเชีย จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น
จับตาให้ดี ซัมเมอร์ปีนี้ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ คงเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตัวเองตั้งเป้าไว้ในประเทศต่างๆมากขึ้นๆทุกวัน...

บรรณาธิการบริหาร
www.iclickmag.com
E-mail : iclickgroup@hotmail.com
  --  
iClickNews.com