Go to www.iclicknews.com
Editor Talk

จับตา 'ลงทุน' ทองปีหนูทอง

เปิดศักราชปีหนูทอง เศรษฐกิจโลกยังชะลอตัวอยู่ ทั้งยุโรป สหรัฐฯ และเอเชีย ประเทศไทยก็เช่นกัน
แถมสถานการณ์โลกยังตรึงเครียดในบางช่วง เมื่อยักษ์ใหญ่สหรัฐฯ ปะทะจีน เปิดสงครามการค้า ส่งผลให้ราคาทองคำ ทองรูปพรรณพุ่งสูงขึ้น เพราะว่ามีการจับจ่ายใช้สอยมากกว่าเดิม บางคนซื้อเพื่อสะสม บางคืนซื้อเพื่อการลงทุน
สังเกตได้ว่า ร้านขายทองย่านเยาวราช ห้างสรรพสินค้าต่างๆ เริ่มมีคนเข้าออกซื้อทอง ขายทอง แม้ว่าภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่คึกคักเท่ากับปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้การซื้อขายทองในปัจจุบัน มีการซื้อผ่านช่องทาง Online มากขึ้นกว่าในอดีต เพราะว่าคนรุ่นใหม่ ฮิตซื้อขายทองผ่านช่องทาง Onlineแต่ก็ต้องระมัดระวัง การสั่งซื้อทองจากร้านไม่มีชื่อเสียง หรือไม่มีหน้าร้านเลย ก็ต้องระวังการโดนหลอกลวงให้มาก
จับตา! ธุรกิจค้าขายทองคำ ทองรูปพรรณ ช่วงต้นปีราคาทองปรับราคาเพิ่มขึ้นกว่าปลายปีที่ผ่านมา แต่ในระยะยาวจะราคาทองจะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง ต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่ง

บรรณาธิการบริหาร
www.iclickmag.com
E-mail : iclickgroup@hotmail.com
  --  
iClickNews.com