Go to www.iclicknews.com
Editor Talk

"ธุรกิจประกัน" ลอนช์แคมเปญ Health แข่งขันร้อนแรง

จับตา! วงการธุรกิจแบงก์ ประกัน โรงพยาบาล อาหาร และท่องเที่ยว ปีนี้แข่งขันกันลอนช์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Health ทั้งธุรกิจแบงก์ ประกัน มีการลอนช์แคมเปญด้านสุขภาพ เจาะกลุ่มคนทำงาน และผู้สูงอายุมากขึ้น
นอกจากนี้กลุ่มคอนซูเมอร์ โปรดักต์ อาหารเสริม โรงพยาบาล ท่องเที่ยว ก็มีการให้ความสำคัญมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพเช่นกัน
กระแสการรักษ์สุขภาพทั่วโลก ทั้งในยุโรป สหรัฐฯ เอเชีย และประเทศไทย มีการรณรงค์กิจกรรม CSR ทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ กลางและเล็ก ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
บริษัทต่างคาดหวังว่า จะกระตุ้นให้คนเราห่วงใยสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งในชุมชนต่างๆ ก็มีการตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่อยู่คนเดียวหรืออยู่กันเองไม่กี่คน
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ก็ผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ด รองรับความต้องการของตลาดที่เติบโตขึ้นทุกวัน
โลกยุคดิจิทัลเติบโตขึ้น สังคมโลกเล็กลง ชุมชน ครอบครัวก็เล็กลง ดังนั้น ยังไม่สายถ้าเราจะช่วยดูแลซึ่งกันและกัน ทั้งสุขภาพกายและใจ สู้โรคภัยร้ายๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน

บรรณาธิการบริหาร
www.iclickmag.com
E-mail : iclickgroup@hotmail.com
  --  
iClickNews.com