Go to www.iclicknews.com
Editor Talk

เทศกาล"เข้าพรรษา" เข้าวัดทำบุญจิตใจแจ่มใส

เข้าสู่หน้าฝน สายฝนโปรยปรายทั่วประเทศไทย ส่งผลให้เรารู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำและร้อนอบอ้าวสลับกันไปในวันเดียว
ด้วยอากาศที่แปรปรวน...ทั่วทั้งประเทศไทย ฝนตกฟ้าคะนองเกือบทุกวัน ทำให้การเดินทาง การสัญจรไปตามสถานที่ต่างๆค่อนข้างยากลำบาก
โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ ที่ต้องออกบิณฑบาตรยามเช้า...ในอดีตการเดินทางยิ่งลำบากกว่าในปัจจุบัน เพราะต้องเดินฝ่าเรือกสวนไร่นา ทำให้พืชผลบางส่วนของชาวบ้านเสียหาย
ดังนั้น พระพุทธเจ้าท่านทรงให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย จำศีลอยู่ในวัดช่วงหน้าฝน ซึ่งเป็นช่วงเข้าพรรษาของทุกปี
ตั้งแต่อดีตกาลจวบจนทุกวันนี้ พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆทั่วประเทศไทย ก็ได้ยึดถือปฎิบัติสืบทอดต่อกันมา
ชาวบ้าน พระ และวัด โยงใยเชื่อมต่อกันมานานแสนนาน สมัยก่อนนั้นวัดเสมือนเป็นศูนย์กลางทุกอย่างของชาวบ้าน เป็นทั้งโรงเรียน เผยแพร่คำสอนทั้งหลักธรรมและชีวิต เมื่อชาวบ้านมีปัญหาเดือดร้อน ก็จะพึ่งวัดเป็นที่พักอาศัยดับความทุกข์
ทุกวันนี้วัด พระ และชาวบ้าน ในต่างจังหวัดหลายแห่ง ก็ยังเหมือนสมัยอดีต ผูกพันโยงใยกันทั้งทางโลกและทางธรรม
ยกเว้นวัดดังๆ หรือพระดังบางแห่ง บริเวณวัดก็จะเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างทางวัตถุมากกว่าธรรมชาติ มีผู้ศรัทธาหลายระดับ ตั้งแต่มหาเศรษฐี คนมีอำนาจ หรือพ่อค้า นักธุรกิจระดับประเทศ รวมทั้งคนระดับกลางและชาวบ้านหาเช้ากินค่ำ
ก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหน สังคมแบบไหน หรือวัดแบบไหน ก็เลือกกันตามไลฟสไตล์ของมนุษย์แต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน
ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ก็คงจะเข้าวัดทำบุญกับครอบครัว ญาติมิตร หรือเพื่อนๆ อาจจะเป็นวัดใกล้บ้าน หรือชุมชนของตัวเอง ผลบุญที่ตามมา ก็คือ อาจจะช่วยทำให้จิตใจแจ่มใส ลดความเศร้าหมองหรือความทุกข์ได้บ้าง.....ในห้วงเวลาที่คนไทยหลายคนบ่นว่าชีวิตอยู่ยากขึ้นทุกวัน

บรรณาธิการบริหาร
www.iclickmag.com
E-mail : iclickgroup@hotmail.com
  --  
iClickNews.com