Go to www.iclicknews.com
Behind The Scene

แกะรอย "แสตมป์ศิลปะป้องกันตัวของไทย-ตุรกี"

By วิพากษ์"มวยไทย" ศิลปะป้องกันตัวของประเทศไทย เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โด่งดังไปทั่วโลก
เฉกเช่นเดียวกับ "มวยปล้ำน้ำมัน" เอกลักษณ์ทางศิลปะป้องกันตัวของตุรกีที่ขึ้นชื่อลือชา
นั่นคือ ศิลปะป้องกันตัวของสองประเทศ ที่มีสายสัมพันธ์กันมานานตั้งแต่สมัยอยุธยาจบจนยุครัตนโกสินทร์ และในปีนี้ครบรอบ 60 ปี นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตของสองประเทศเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2501 สายสัมพันธ์ในยุคใหม่ของไทยและตุรกี จึงได้จัดทำแสตมป์ชุดพิเศษ เพื่อระลึกถึงความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งสองประเทศ
นัยนา ศิริสุวรรณ ผู้บริหาร สายงานอำนวยการไปรษณีย์ไทย เล่าถึงเบื้องหลังความร่วมมือกันครั้งนี้ว่า "แสตมป์ที่ระลึกชุดนี้มาจากความร่วมมือระหว่างไปรษณีย์ไทย กับการไปรษณีย์ตุรกี ในการออกแสตมป์ร่วมในโอกาสสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสองประเทศ ภายใต้หัวข้อศิลปะการป้องกัน ตัวที่ต่างฝ่ายต่างมีชื่อเสียงและเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันได้แก่ มวยไทย และมวยปล้ำน้ำมัน"
โดยภาพมวยไทยได้รับความอนุเคราะห์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งแต่ละฝ่ายได้ออกแบบภาพแสตมป์ของตนก่อนนำมาแลกเปลี่ยนให้กันเพื่อจัดสร้างเป็นแสตมป์ร่วมในภาพเดียวกันชุดละ 2 แบบ ออกพร้อมกันเมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา แสตมป์ชุดนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม และเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรีที่มีต่อกัน
สำหรับนักสะสมแสตมป์ คงต้องรีบเสาะหามาเก็บไว้ เพราะว่าแสตมป์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ใช้ภาพของมวยไทยและมวยปล้ำน้ำมัน บอกเล่าเรื่องราว ที่ดูงดงามและแข็งแกร่ง แฝงความน่าเกรงขาม...
  --  
iClickNews.com