Go to www.iclicknews.com
World-ASEAN News

ไทยตั้งเป้าสู่ ‘ศูนย์กลางด้านพลังงานแห่งเอเชีย’ “ยิปซัมตราช้าง” เข้มความรู้นวัตกรรมอาคาร-ที่อยู่อาศัยยั่งยืน
EXIM BANK 'ชู'มาตรการ ช่วย SMEs บัตรเครดิต TMB- Big C ช้อปสุดคุ้ม คืนเงินสูง 6%
ประกัน 'เดินทาง' แข่งดุ ซีพี เฟรชมาร์ท 'ชู' Online App
ซัมซุงเปิดตัวแคมเปญ “ตั้งใจ” โรงแรมอัล มีรอซ “Al Meroz Night”
ชวนเติมน้ำมันดีเซล B10 'ช่วย'ชาวสวนปาล์ม แนะพืชทางเลือกหลังนา กำไรดี เพิ่มมูลค่าพื้นที่นาข้าว สิงห์บุรี

ไทยตั้งเป้าสู่ ‘ศูนย์กลางด้านพลังงานแห่งเอเชีย’
นายคริสโตเฟอร์ ฮัดสัน ประธานบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ เปิดเผยว่า งาน ‘ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020’ (Future Energy Asia 2020) ที่ตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานแห่งเอเชีย โดยมุ่งเน้นในการสร้างการรับรู้ในระดับโลกเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านพลังงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ให้บริหารด้านพลังงานได้ปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อศักยภาพของพลังงานสะอาดและเชื่อมโยงไปถึงการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก กระทรวงพลังงาน และผู้ร่วมจัดงานอย่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) งานมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) พลังงานทดแทน ฯลฯ ซึ่งถือเป็นการรวมตัวกันของอุตสาหกรรมพลังงาน มาไว้ภายในงาน ‘ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020’ ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยงานนี้จะสามารถดึงดูดผู้นำในอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และนักนวัตกรรมเข้ามาร่วมชมงานได้ อีกทั้งยังได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการกว่า 150 บริษัท จาก 9 ประเทศทั้งโลก รวมไปถึงผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 4,000 คนจาก 50 ประเทศทั่วโลก ผู้เข้าร่วมงานประชุมมากกว่า 1,000 คน และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บรรยายกว่า 200 ท่านภายในงานฯ การผลิตพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของอาเซียน และจากรายงานล่าสุดเกี่ยวกับ การเชื่อมต่อโครงข่ายพลังงานในอาเซียนเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดยศูนย์พลังงานอาซียน ระบุว่าการสร้างโครงข่ายพลังงานในอาเซียนถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาพลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

Go To Lead


“ยิปซัมตราช้าง” เข้มความรู้นวัตกรรมอาคาร-ที่อยู่อาศัยยั่งยืน
นายยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ ยิปซัมตราช้าง เปิดเผยว่า “นวัตกรรมอาคารและที่อยู่อาศัยที่มีความยั่งยืน” เพื่อให้นักศึกษาและผู้มาร่วมงานนำไปปรับใช้ในการออกแบบอาคารได้ในอนาคต มนุษย์พยายามพัฒนาด้านต่างๆเพื่อสร้างความสะดวกสบาย มนุษย์ก็ได้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปด้วย โลกเริ่มเสียความสมดุลส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต การแก้ไขปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น สาเหตุหลักที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจก คือการใช้พลังงาน นำมาซึ่งภาวะโลกร้อนและทำให้โลกเสียสมดุล แม้ว่า อุตสาหกรรมก่อสร้างจะเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ช่วยสร้างงานและก่อให้เกิดรายได้ของประชากรโลกราว 7-10% แต่กลับใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้พลังงานของโลก มากถึง 30-40% และยังสร้างขยะ ประกอบกับเป็นต้นเหตุก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย ถ้าพูดถึงการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ขั้นตอนการผลิตวัสดุก่อสร้าง มีการใช้พลังงานของโลกคิดเป็น 10% ของการใช้พลังงงานทั้งหมดของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในขณะที่พลังงานที่ถูกใช้ไปส่วนมากจะมาจากการใช้งานอาคาร ดังนั้น ยิปซัมตราช้าง ในฐานะผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างเอง ตระหนักและเล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าวตลอดมา เราจึงผลิตวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานในการผลิต รวมถึงลดก๊าซเรือนกระจก โดยในกระบวนการผลิต เรายึดมั่นและผลิตสินค้าตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมมานานมากกว่า 16 ปี ทั้งยังมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดก๊าซเรือนกระจก อาทิ แผ่นยิปซัมป้องกันความร้อน ตราช้างพลัส (ฮีทบล็อค) ที่ช่วยลดค่า RTTV ได้ หรือ ระบบผนังยิปซัมบางประเภทที่มีค่า U (ค่า) ต่ำกว่าระบบผนังที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถึง 10 เท่า
นอกจากนี้เรายังเห็นถึงความสำคัญในส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการออกแบบเพื่อประหยัดพลังงาน โดยการแนะนำหลักการเบื้องต้นในการเลือกวัสดุที่จะมีผลต่อระดับการใช้พลังงาน และระดับที่จะทำให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่เริ่มบังคับใช้ จึงเป็นที่มาของการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสถาปนิกอีสานในครั้งนี้ นอกเหนือจาก ผลิตภัณฑ์ของยิปซัมตราช้างที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว เรายังมีระบบฝ้าเพดานและผนัง ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อาคาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยงาม เรื่องเสียง เรื่องปลอดสารพิษ เรื่องการกันไฟ และเกี่ยวกับแผ่นดินไหว เป็นต้น “ยิปซัมตราช้าง” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในงานก่อสร้าง งานออกแบบ งานปรับปรุงและต่อเติมบ้านและอาคารได้ ทั้งยังก่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดการใช้พลังงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

Go To Lead


EXIM BANK 'ชู'มาตรการ ช่วย SMEs
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจโลกและการค้าโลกที่ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 10 ปีอยู่ที่ 3.0% และ 1.1% ตามลำดับ ในปี 2562 เงินเฟ้อและดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ทำให้การค้าขายไปต่างประเทศประสบความยากลำบาก ประกอบกับคู่แข่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากการที่ประเทศตลาดใหม่สร้างฐานการผลิตได้เองหรือมีแรงงานผันตัวเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น รวมทั้งการค้าทางออนไลน์ทำได้ง่ายขึ้น ทำให้ผู้ส่งออกต้องแบกรับต้นทุนในการดำเนินกิจการ และยังมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในการต้องปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากลที่มีข้อกำหนดเพิ่มมากขึ้นให้สามารถแข่งขันได้ ท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

Go To Lead


บัตรเครดิต TMB- Big C ช้อปสุดคุ้ม คืนเงินสูง 6%
บัตรเครดิต TMB ให้สมาชิกบัตรได้ช้อปสุดคุ้มที่ Big C พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6% (ไม่ต้องแลกคะแนนสะสม) ที่ Big C Supercenter, Big C Extra, Big C Jumbo, Big C Market และ Mini Big C ทุกสาขา หรือผ่านทางออนไลน์ที่ www.bigc.co.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 ก.พ. 2563 จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 240 บาท/ บัตร / เดือน เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ลงทะเบียน SMS พิมพ์ TMBIG ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (ข้อความละ 3 บาท) สอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TMB Contact Center โทร. 1558 และ www.tmbbank.com

Go To Lead


ประกัน 'เดินทาง' แข่งดุ
ผศ. ชญณา ศิริภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงศรี ลอนช์ผลิตภัณฑ์ “กรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure” ให้ลูกค้าได้เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง ด้วยกรมธรรม์ที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง และหลังการเดินทาง คุ้มครองค่าทัวร์หากถูกบริษัททัวร์โกง ไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุซึ่งต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่น พร้อมมีผู้ช่วยประสานงานด้านภาษากับคุณหมอชาวญี่ปุ่น หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยเดินทางกลับล่าช้ากรมธรรม์จะขยายระยะเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังคุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินภายในบ้านโดนโจรกรรมในช่วงระหว่างการเดินทางเสมือนฝากบ้านไว้กับประกัน เที่ยวสบายใจ ซื้อง่าย ผ่านกรุงศรี โมบาย แอป (KMA) และ “กรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure” ยังสามารถนำไปยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ได้ด้วยแห่งในญี่ปุ่นได้ทันที โดยไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาและการสื่อสาร เพราะมีผู้ช่วยประสานงานด้านภาษาในการสื่อสารกับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นผ่านทางโทรศัพท์ หรือในกรณีมีเหตุให้การเดินทางกลับล่าช้าอาจเพราะสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ กรมธรรม์จะขยายระยะเวลาคุ้มครองอัตโนมัติ และสุดท้ายเมื่อกลับถึงบ้านและพบว่าทรัพย์สินภายในบ้านโดนโจรกรรมในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว กรมธรรม์จะคุ้มครองค่าเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้านที่เกิดขึ้นจากการโจรกรรมดังกล่าวด้วย ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมทำให้ลูกค้าเดินทางท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกังวล ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อกรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure ได้ง่ายๆ ผ่านกรุงศรี โมบาย แอป (KMA)

Go To Lead


ซีพี เฟรชมาร์ท 'ชู' Online App
นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจอาหารและฟู้ดรีเทล กับ แสนสิริ ซึ่งเป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยเพื่อให้สามารถนำเสนอบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้มากขึ้นที่เน้นอาหารอร่อย ปลอดภัยและมีคุณภาพ มีความทันสมัย สะดวกสบาย ซีพี เฟรชมาร์ท ธุรกิจร้านค้าปลีกของ ซีพีเอฟ มีแนวคิด "สดทุกวัน ส่งถึงคุณ" และมีแคมเปญด้าน Living & shopping Lifestyle ที่ใช้กลยุทธ์ด้าน Online & Application มาเพิ่มความสะดวกสบายในทุกมื้อดีๆ ของผู้บริโภค ซึ่งจะเสนอสินค้าหลากหลายให้ความอร่อยแบบครบครันทั้งของสด ของปรุงสุก และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ประกอบกับ ทำเลที่ตั้งของซีพีเฟรช มาร์ทในแต่ละสาขา ตั้งอยู่ในย่านชุมชน ใกล้หมู่บ้าน ตลอดจนโครงการบ้านจัดสรร และคอนโดต่างๆ ทั่วประเทศ ยิ่งเพิ่มความคุ้มค่าและสะดวกสบายให้ โดยเฉพาะลูกบ้านแสนสิริ โครงการนี้จึงเกิดขึ้นและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เราเล็งเห็นถึงโอกาสในการผนึกกำลังระหว่างกัน เนื่องจากทุกโครงการของแสนสิริ ทั้งบ้านและคอนโด ตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพ ตรงกับ ซีพี เฟรชมาร์ท ที่มีสาขาหลากหลายในทำเลที่มีศักยภาพ ใกล้ที่อยู่อาศัยและชุมชนทั่วประเทศไทย ด้วยความคุ้มค่าจากโปรโมชั่นพิเศษของ ซีพี เฟรชมาร์ท และบริการส่งสินค้าถึงบ้าน จึงมองว่าการจับมือกันครั้งนี้ ตอบโจทย์แนวคิดของทั้งสองธุรกิจได้อย่างลงตัว ซึ่งผู้บริโภคหรือลูกบ้านจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด สิทธิพิเศษของซีพี เฟรชมาร์ท เพื่อลูกบ้านแสนสิริ #SansiriFamily ได้แก่ รับส่วนลดสูงสุดทันที 200 บาท เมื่อช้อปครบ 800 บาท/ใบเสร็จ หรือ รับส่วนลด 100 บาท เมื่อช้อปครบ 500 บาท/ใบเสร็จ พร้อมบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้าน ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2563 นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถสั่งซื้อสินค้าจากร้านซีพี เฟรชมาร์ท ได้ง่ายๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น CP Fresh Mart ซึ่งดาวน์โหลดได้จากมือถือทุกระบบ รวมถึงสามารถสั่งผ่านฮอตไลน์ โทร.1788 และเว็บไซต์ www.cpfreshmartshop.com

Go To Lead


ซัมซุงเปิดตัวแคมเปญ “ตั้งใจ”
นางวรรณา สวัสดิกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า สังคมของตลาดที่มีการแข่งขันสูงอย่างเช่นปัจจุบัน การนำเสนอเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมก้าวหน้าล้ำยุค อาจจะไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ประสบการณ์ที่ดีตลอดการใช้งานถือเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการเลือกซื้อสินค้า บริการหลังการขายจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจละเลย การดูแลที่ตั้งใจ รวดเร็วและใส่ใจให้มากกว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการ จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีและพัฒนาไปสู่ความจงรักภักดีกับแบรนด์ ซัมซุงมีผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ครอบคลุมทั้งโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้า เรามีลูกค้าซัมซุงมากกว่าหลายล้านรายทั่วประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจความคิด และรับรู้ถึงความต้องการทางด้านบริการ เราจึงได้ทำการศึกษาวิจัย พร้อมทั้งพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราทราบว่าระยะเวลาในการรอรับบริการ ความสะดวกในการนัดหมายเพื่อรับบริการให้ได้ตามวันเวลาที่ต้องการ รวมถึงความตรงต่อเวลาของช่างที่จะไปให้บริการ เป็นสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญมากที่สุด และเป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังกับแบรนด์ยามเมื่ออุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์เกิดความเสียหายหรือขัดข้อง ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้พัฒนาบริการ รวมถึงยกระดับขั้นตอนวิธีการทำงานของพนักงานซัมซุง เซอร์วิสขึ้นไปอีกขั้น ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติพลิกโฉมงานด้านการบริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็คโทรนิคส์ไปอย่างสิ้นเชิง
นายจอง ซุง ปาร์ค ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า ซัมซุงได้เปิดตัวแคมเปญ ‘ตั้งใจ’ ที่ประกอบไปด้วยการ ตั้งใจฟัง-ตั้งใจแก้ไข-ตั้งใจที่มากกว่า ซึ่งแคมเปญนี้เกิดจากการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า พร้อมนำเสนอเป็นบริการที่มอบการแก้ไขอย่างตรงจุดโดยปราศจากความยุ่งยาก ในทุกที่ทุกเวลาเมื่อลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งเราได้เตรียมความพร้อมด้านการบริการของพนักงาน รวมถึงเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการของซัมซุงได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ซัมซุงถือเป็นแบรนด์เดียวในตลาด ที่มีจุดให้บริการครอบคลุมมากที่สุดถึง 160 แห่งทั่วประเทศ บริการคอลเซ็นเตอร์และไลฟ์แชทตลอด 24 ชั่วโมง บริการช่วยเหลือพิเศษกาแลคซี่ บัทเลอร์ สำหรับทุกรุ่นโทรศัพท์นับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น บริการ Remote Service สำหรับโทรศัพท์มือถือและสมาร์ททีวี เพื่อช่วยแก้ปัญหาผ่านหน้าจอระยะไกลแม้ว่าไม่ได้อยู่ที่ศูนย์บริการ ซึ่งตลอดปี 2019 ซัมซุงได้ช่วยเหลือลูกค้าผ่านบริการนี้กว่า 40,000 ครั้ง และแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้มากถึง 99% รวมถึงยังเป็นแบรนด์เดียวที่มีบริการ Visual Support ที่ช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นผ่านการวิดีโอคอล ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ช่วย แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้า พร้อมทั้งลดเวลาในการเข้าศูนย์บริการและลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 1,800 ราย

Go To Lead


โรงแรมอัล มีรอซ “Al Meroz Night”
โรงแรมอัล มีรอซ (Al Meroz) ฮาลาลโฮเต็ลบนถนนรามคำแหง 5 ส่งสุขคืนสุดท้ายของปี 31 ธันวาคม 2562 กับ “Al Meroz Night” (อัล มีรอซ ไนท์)บุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ที่ห้องอาหารดีวาน ชั้น 1 หรือรับลมสบาย ในบรรยากาศโอเพ่นแอร์ที่ห้องอาหารบุสตาน ดาดฟ้า ชั้น 16 พร้อมลุ้นของรางวัลมากมาย ห้องอาหารดีวาน ชั้น 1 อิ่มคุ้มสุดพรีเมี่ยมกับบุฟเฟต์ซีฟู้ดและอินเตอร์เนชั่นแนล อาทิ กุ้งแม่น้ำอยุธยาเผ่ากับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด, เนื้อสันในอบซอสฮ่องกง, ขาแกะอบกับมินท์ เยลลี่ซอส,ซูชิ ซาชิมิ ปิดท้ายด้วยเบเกอรี่ ขนมไทย ฯลฯ ตั้งแต่ 18.00 – 22.00 น. ผู้ใหญ่ 1,150 บาท/คน เด็ก 4 - 11 ปี 450 บาท/คน
ห้องอาหารบุสตาน ดาดฟ้า ชั้น 16 ชมการแสดงสุดตระการตาและอาหารสุดพรีเมี่ยม อาทิ หางวัวตุ๋นน้ำแดงกับหมั่นโถว, แพะหันสไตล์อาราเบี้ยน, อกเป็นดรมควัน, ซีฟู้ดอบวุ้นเส้น และขนมหวานนานาชนิด ฯลฯ ตั้งแต่ 19.00 – 01.00 น. ผู้ใหญ่ 2,020 บาท เด็ก 4 – 12 ปี 1,010 บาท สำรองที่นั่ง โทร. 02-136-8700 ต่อ 4305 หรือ http://www.facebook.com/almeroz.bangkok/

Go To Lead


ชวนเติมน้ำมันดีเซล B10 'ช่วย'ชาวสวนปาล์ม
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า มาตรการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10 เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงพลังงาน ที่ต้องการสร้างสมดุลปาล์มน้ำมันทั้งระบบของประเทศให้มีความยั่งยืน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันไม่ให้ราคาผลผลิตตกต่ำ โดยมีแนวทางที่จะกำหนดให้น้ำมันดีเซล B10 ให้เป็นน้ำมันดีเซลฐานของประเทศ ส่วนน้ำมันดีเซล B7 สำหรับรถยุโรป และรถยนต์รุ่นเก่า ที่ไม่สามารถใช้ B10 ได้ และน้ำมันดีเซล หมุนเร็ว B20 เป็นน้ำมันดีเซลทางเลือก สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ กระทรวงพลังงานได้มีมาตรการด้านราคาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภค หันมาใช้น้ำมันดีเซล B10 เพิ่มขึ้น โดยกำหนดราคาให้ถูกกว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 ที่ 1 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และได้เพิ่มส่วนต่างขึ้นอีกเป็น 2 บาทต่อลิตร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งช่วยให้ตัวเลขยอดการใช้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ได้มีการคาดการณ์ว่าปริมาณการใช้ดีเซล B10 จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณวันละ 50 ล้านลิตร ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 นี้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการใช้ไบโอดีเซล (B100) ได้ประมาณ 7.0 ล้านลิตรต่อวัน กระทรวงตั้งเป้าหมายที่ต้องการส่งเสริมการใช้ดีเซล B10 ไปให้ถึงที่ 57 ล้านลิตรต่อวัน, ดีเซล B7 ที่ 5 ล้านลิตรต่อวัน และดีเซล B 20 ที่ 5 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งจะสามารถดูดซับ น้ำมันปาล์มดิบ หรือ CPO ในภาคพลังงานให้ได้ประมาณ 2 ใน 3 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดของประเทศในปัจจุบัน (หรือประมาณ 2.2 ล้านตันต่อปี) ซึ่งจากตัวเลขจะช่วยสร้างสมดุลปาล์มน้ำมันทั้งระบบ ปัจจุบันมีจำนวนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลทั้งหมดประมาณ 10.5 ล้านคัน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีรถยนต์ที่ค่ายรถให้การรับรองว่าใช้ดีเซล B10 ได้ประมาณ 5.3 ล้านคัน หรือร้อยละ 50 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 จะเป็นในส่วนของรถยุโรป และรถยนต์รุ่นเก่าที่หมดการรับประกันจากค่ายรถแล้ว ดังนั้นหากยังคงมีนโยบายที่สร้างส่วนต่างราคาระหว่าง ดีเซล B10 และ B7 ก็เชื่อว่าผู้ใช้รถยนต์รุ่นเก่าเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนใจมาใช้ดีเซล B10 เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต จนบรรลุถึงเป้าหมายในที่สุด ส่วนของผู้ค้าน้ำมันได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10 ในวันที่ 1 มกราคม 2563 นี้ คลังน้ำมันทุกแห่งจะมีน้ำมันดีเซล B10 จำหน่าย และตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป น้ำมันดีเซล B10 จะมีจำหน่ายในทุกสถานีบริการน้ำมัน จากปัจจุบันมีจำหน่ายแล้วจำนวน 450 แห่ง" รมว.พลังงานระบุ และว่า นอกจากนี้ การส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันดีเซล B10 แทน B7 จะช่วยสร้างสมดุลปาล์มน้ำมันทั้งระบบแล้ว ยังช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้อีกด้วย โดยผลการศึกษาพบว่าการใช้น้ำมันดีเซล B10 จะช่วยลดฝุ่นละออง (PM) ลงได้ประมาณ 15% และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ลงได้ประมาณ 3.5% หรือ 300 ตัน/ปี.

Go To Lead


แนะพืชทางเลือกหลังนา กำไรดี เพิ่มมูลค่าพื้นที่นาข้าว สิงห์บุรี
นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) ของพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า มีพื้นที่เหมาะสม (S1/S2) สำหรับปลูกข้าว จำนวน 287,652 ไร่ จากการผลิตข้าวนาปี ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 1,166.22 บาท/ไร่ ข้าวนาปรัง ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 1,072.11 บาท/ไร่ ซึ่งปัจจุบัน พบว่า เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างหลากหลายในพื้นที่ช่วงหลังหมดฤดูทำนาหรือทดแทนการทำนาปรัง โดยจะนิยมปลูกพืชหลังนาที่มีอายุสั้น ใช้น้ำน้อย และเป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี จากการศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) ถึงพืชทางเลือกหลังนาที่น่าสนใจของจังหวัดสิงห์บุรีมีหลายชนิด อาทิ ถั่วลิสงฝักสด แตงโม ข้าวโพดข้าวเหนียว ถั่วเหลืองฝักสด ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุดในอำเภออินทร์บุรี อีกทั้ง ตลาดยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยการซื้อขายผลผลิตจะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อจากเกษตรกรถึงแหล่งผลิต รวมถึงเกษตรกรบางรายมีการนำผลผลิตไปจำหน่ายที่ตลาดสำคัญในจังหวัด เช่น ตลาดเกษตรกร และตลาดประชารัฐ เป็นต้นหากพิจารณาการผลิตสินค้าแต่ละชนิด พบว่า
ถั่วลิสงฝักสด ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 15,000 บาท/ไร่/รอบการผลิต ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 85-90 วัน ให้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 9,000 บาท/ไร่/รอบการผลิต ราคารับซื้ออยู่ที่ 20 บาท/กก. แตงโม ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 6,560 บาท/ไร่/รอบการผลิต สามารถปลูกได้เกือบตลอดทั้งปี ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการปลูกคือกันยายนถึงมกราคมของปีถัดไป ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 90-100 วัน ให้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 8,440 บาท/ไร่/รอบการผลิต ราคารับซื้ออยู่ที่ 10 บาท/กก. ข้าวโพดข้าวเหนียว มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 7,060 บาท/ไร่/รอบการผลิต ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 55 - 65 วัน ให้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 2,940 บาท/ไร่/รอบการผลิต ราคารับซื้ออยู่ที่ 10 บาท/กก. ถั่วเหลืองฝักสด มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 6,070 บาท/ไร่/รอบการผลิต ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 62-65 วัน ให้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 6,530 บาท/ไร่/รอบการผลิต ราคารับซื้ออยู่ที่ 18 บาท/กก.

Go To Lead

  --  
iClickNews.com