Go to www.iclicknews.com
World-ASEAN News

KBank 'รุก'อีเวนท์ AFTERKLASS กรุงศรี 'ตั้งเป้า'สู่ความเป็นกลางคาร์บอน ปี 2573
บัตรเครดิต ทีทีบี-Jubilee มอบสิทธิพิเศษรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 90,000 บาท ประกันแข่งบริการ“Telemedicine”
OCEAN LIFE ย้ำดำเนินธุรกิจเน้นโตอย่างยั่งยืน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัล “ผลิตภัณฑ์ และบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2564”
คปภ. - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร”พัฒนาภาคเกษตรยั่งยืน

KBank 'รุก'อีเวนท์ AFTERKLASS
นายรวี อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ทั่วโลกกำลังเผชิญผลกระทบจาก “ภาวะโลกรวน” ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน จนส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นวาระเร่งด่วนของประชาคมโลกที่ร่วมกันพยายามควบคุมอุณหภูมิโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกินกว่า 1.5 - 2 องศาเซลเซียส ด้วยเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) ตามความตกลงปารีส และสำหรับประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065) AFTERKLASS ซึ่งเป็นโครงการ CSR ของธนาคารกสิกรไทย เป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนไทย อายุ 15-20 ปี เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาภาวะโลกรวน ซึ่งเป็นภารกิจที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง รวมทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการบรรเทาภาวะโลกรวนด้วยกัน จึงได้จัดกิจกรรม “ป้องกันและบรรเทาภาวะโลกรวนต้องทำยังไง AFTERKLASS มีคำตอบให้” เวิร์คช็อปออนไลน์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาของธรรมชาติให้แก่เยาวชน สร้างความรู้ ความเข้าใจ และผลักดันให้นำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง เพื่อการดูแลโลกอย่างยั่งยืน
น้องๆ ที่เข้าร่วมเวิร์คช็อปได้เรียนรู้จาก 2 วิทยากร ผู้มีชื่อเสียงด้านสิ่งแวดล้อม ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแชร์ประสบการณ์ ได้แก่ อาจารย์ต้อม น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ นักวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานมูลนิธิโลกสีเขียว และคุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดง และผู้ก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (EEC) นอกจากนี้ยังเป็นทูตสันถวไมตรีประจำประเทศไทยคนแรกของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (Thailand Goodwill Ambassador - UNEP) ตลอดกิจกรรม ทั้ง 2 กูรู ได้ถ่ายทอดความรู้อย่างลึกซึ้งถึงต้นตอและความสัมพันธ์ของปัญหาที่เชื่อมโยงกัน กระตุ้นจิตสำนึก และส่งต่อแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนิวเจนผ่านการพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนชักชวนให้น้องๆ สร้างพันธสัญญาร่วมกันในการเริ่มลงมือทำเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาภาวะโลกรวน สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ธนาคารกสิกรไทยมุ่งเน้นมาโดยตลอด กิจกรรมของห้องเรียนโลกรวนใน 1 วันประกอบด้วย ภาวะโลกรวน 101 “โลกรวนจริงหรือหลอก” เนื้อหาเกี่ยวกับความหมายและสาเหตุของภาวะโลกรวนรวมไปถึงวิธีรับมือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกรวน 102 “อากาศแปรปรวนจากเหนือลงใต้” ชวนวิเคราะห์เหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศและประสบการณ์ภาวะโลกรวนที่น้องๆ ต้องเผชิญรวมทั้งมีการระดมความคิดเรื่อง “โลกรวนแล้วจะอยู่ยังไงให้รอด” และปิดท้ายด้วยภาวะโลกรวน 103 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาภาวะโลกรวนผ่านการบรรเทาและการปรับวิธีการใช้ชีวิต รวมทั้งมีการสะท้อนความคิดจากห้องเรียน AFTERKLASS เพื่อร่วมให้คำมั่นสัญญาในการปรับตัวและบรรเทาวิกฤตภาวะโลกรวนผ่านการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยหลักพฤติกรรม 8R ในชีวิตประจำวันที่ง่ายและทุกคนสามารถทำได้จริง ด้วยการใช้กระดานออนไลน์ www.webwhiteboard.com

Go To Lead


กรุงศรี 'ตั้งเป้า'สู่ความเป็นกลางคาร์บอน ปี 2573
นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมแก้ไขปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนและฉุกเฉินของประชาคมโลก และธนาคารจะเร่งดำเนินการในเชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านการช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่การลงทุนและการดำเนินธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ รวมถึงให้การสนับสนุนทางการเงินอย่างครบวงจรแก่โครงการพลังงานทางเลือก กรุงศรีจะดำเนินการลดคาร์บอนในส่วนของกระบวนการดำเนินธุรกิจของธนาคารอย่างเร่งด่วน ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร กระบวนการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัล การปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือก และการใช้ประโยชน์จากกลไกชดเชยคาร์บอน
กรุงศรีมุ่งมั่นเดินหน้าตามพันธกิจสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยกำหนดเป้าหมายดังต่อไปนี้1. ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการทางธุรกิจของธนาคารภายในปี 25732. ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการให้บริการทางการเงินทั้งหมดภายในปี 2593 3. ลดการสนับสนุนทางการเงินแก่โรงไฟฟ้าพลังถ่านหินให้เหลือศูนย์ภายในทศวรรษนี้ และดำเนินนโยบายการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างโปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเป้าหมายการปรับลดก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อและการลงทุนของธนาคาร 4. เพิ่มการสนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการธุรกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน เป็น 50,000-100,000 ล้านบาทภายปี 2573 5. ส่งเสริมการพัฒนาตลาดการเงินยั่งยืนและการเงินสีเขียวในประเทศไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยจิตสำนึกและหน้าที่ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) ของไทย และบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) หนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กรุงศรีประกาศวิสัยทัศน์สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Krungsri Carbon Neutrality Vision) เพื่อสนับสนุนและเป็น ไปตามแนวทางการประกาศเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของ MUFG (Carbon Neutrality Declaration) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับโลกที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้

Go To Lead


บัตรเครดิต ทีทีบี-Jubilee มอบสิทธิพิเศษรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 90,000 บาท
บัตรเครดิต ทีทีบี มอบสิทธิพิเศษสูงสุดให้ผู้ที่รักเครื่องประดับเพชรแท้คุณภาพดี เมื่อทำรายการชำระเต็มจำนวน หรือ แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ร้าน Jubilee ทุกสาขา หรือผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.jubileediamond.co.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 90,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไป โดยลูกค้าที่ชำระเต็มจำนวน สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ครั้งเดียวตลอดรายการ โดยพิมพ์ FJB ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 หรือเลือกทำรายการแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน เฉพาะสินค้าและสาขาที่ร่วมรายการ พิมพ์ IJB ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 บัตรเครดิตทีทีบี รีเซิร์ฟ (ttb reserve) สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
คุ้มที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย สำหรับลูกค้าบัตร ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 15% และ ลูกค้าบัตรเครดิต ทีทีบี ประเภทที่มีคะแนนสะสมอื่น ๆ รับเครดิตเงินคืน 10% โดยลูกค้าสามารถส่ง SMS เพื่อแลกคะแนนทุกครั้งที่ร่วมรายการ พิมพ์ PJB ตามด้วยคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428

Go To Lead


ประกันแข่งบริการ“Telemedicine”
นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย เปิดเผยว่า เอไอเอ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมประกันชีวิตของไทย เรามีเป้าหมายชัดเจนที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ รวมไปถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพให้กับคนไทย วันนี้ เอไอเอเราขยับตัวเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของ Health & Wellness มากขึ้น ผ่านการผสานความร่วมมือกับทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เพื่อนำเสนอบริการ Telemedicine ให้ลูกค้าประกันภัยกลุ่มของเอไอเอได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแบบครบวงจร ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงยิ่งขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายของเราในการเข้าไปดูแลลูกค้าในชีวิตประจำวัน และเป็นพาร์ทเนอร์ที่ลูกค้าไว้ใจและนึกถึงเสมอเมื่อต้องการมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าคนไทยที่เอไอเอได้รับจากประสบการณ์ในการดูแลลูกค้ามายาวนานกว่า 83 ปี
เอไอเอ ริจินัล พาสปอร์ต[3] (AIA Regional Passport) บริการอนุมัติค่าสินไหมก่อนการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ เพื่อช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัยโดยไม่ต้องสำรองจ่าย โดยผู้เอาประกันภัยสามารถวางแผนการรักษาล่วงหน้า และสามารถเลือกรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลเครือข่ายในต่างแดนกว่า 13 ประเทศทั่วโลกบริการพบแพทย์ออนไลน์(Telemedicine) บริการล่าสุดที่ เอไอเอ เปิดให้บริการ โดยจับมือกับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าประกันภัยกลุ่มที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ครอบคลุมตั้งแต่การรับคำปรึกษาจากแพทย์ผ่านทางออนไลน์ การสั่งจ่ายยา และบริการจัดส่งยาถึงบ้าน[5] โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่ายา[6] ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ซึ่งเราคาดว่าลูกค้าจะได้รับบริการทางการแพทย์ที่สะดวกและรวดเร็วโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากชีวีบริรักษ์คลินิกเวชกรรมผ่านแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะ “ทรู เฮลท์” อีกทั้งยังเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นอีกระดับให้แก่ลูกค้าเอไอเอ สำหรับลูกค้าที่สนใจและต้องการใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aia.co.th/th/help-support/unexpected-health-issues/aia-telemedicine-th.html หรือติดต่อ AIA Call Center 1581 และหากสนใจผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ รวมถึงบริการต่างๆ จากเอไอเอ สามารถติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ กว่า 55,000 คนทั่วประเทศ

Go To Lead


OCEAN LIFE ย้ำดำเนินธุรกิจเน้นโตอย่างยั่งยืน
บังอร สาธิตคณิตกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต เปิดเผยว่า บริษัทรับโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ปีที่ 19 พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “คว้าโอกาสฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ” โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และแสดงให้เห็นว่า OCEAN LIFE ไทยสมุทร ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง ถูกต้อง และยึดมั่นในธรรมาภิบาล ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ อีกทั้งยังแบ่งปันสู่สังคมและชุมชนทั่วไทย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่าให้กับคนไทย รวมถึงรณรงค์ให้มีบุคลากรขององค์กรมีจิตสำนึกรักษ์โลก ดูแลสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างแท้จริง รางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย เป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบธุรกิจ ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เคารพสิทธิเสรีภาพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน พร้อมมุ่งมั่นที่สร้างสรรค์องค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ นำพาให้ธุรกิจสู่ความยั่งยืน
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ขับเคลื่อนธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เดินหน้าใช้พลังความรักสร้างสรรค์นวัตกรรมการประกันชีวิต ทั้งผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่มาจากความต้องการที่แท้จริง โดยคำนึงถึงปัจจัยกระทบและความรับผิดชอบในทุกมิติ สนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ตามแนวทาง ESG ร่วมติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดี ๆ ได้ที่ OCEAN CLUB APP / LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife เว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888

Go To Lead


กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัล “ผลิตภัณฑ์ และบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2564”
นางสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทน บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (คนซ้าย) เข้ารับรางวัลผลิตภัณฑ์และบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 ในประเภทสินค้าและบริการกลุ่มประกันยอดเยี่ยมแห่งปี จากผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองชีวิต และโรคร้ายแรงตลอดชีพ iShield จากนิตยสาร Business+
โดยรางวัลดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของลูกค้า พร้อมยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพ และการบริการกรมธรรม์ประกันชีวิต และการให้บริการจากฝ่ายขายมืออาชีพที่จะมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าตามนโยบาย การมีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง และเป็นเพื่อนคู่คิด พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต หรือบริการต่างๆ ของบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนของบริษัทฯ สำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ และที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

Go To Lead


คปภ. - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร”พัฒนาภาคเกษตรยั่งยืน
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. และ สศก. ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยการเกษตร และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน โดยผลักดันให้ระบบประกันภัยเข้าไปเป็นกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง และเกิดบ่อยครั้งขึ้น จากสภาวการณ์ของสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลง อาทิ น้ำท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง แผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ดังนั้น การลดความเสี่ยงภัยด้วยระบบประกันภัยจึงมีความสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ทำให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐในการชดเชยเยียวยาเกษตรกร และที่สำคัญเกษตรกรสามารถนำเงินที่ได้รับจากการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปดำเนินการเพาะปลูกใหม่ รวมถึงเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้
สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลอดจนการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการประกันภัยด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้สนับสนุนให้ภาคธุรกิจประกันภัยศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สำคัญและจำเป็น เพื่อให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญของประเทศ อาทิ การประกันภัยข้าวนาปี การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการประกันภัยพืชผลลำไยจากภัยแล้ง และได้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามภูมิภาคหรือพื้นที่เฉพาะ อาทิ การประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟ และการประกันภัยประมง นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาวิจัยเพื่อยกร่างกฎหมายการประกันภัยทางด้านเกษตรกรรมให้มีรูปแบบที่ชัดเจน มีความยืดหยุ่น เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายมากขึ้น

Go To Lead

  --  
iClickNews.com